Stöd till människor som fått avslag på sin asylansökan

Bild av ett migrationsträd
2024-03-11
Med finansiering från Asyl- migration- och integrationsfonden (AMIF) driver Stockholms Stadsmission projektet ”Vem är jag imorgon?”. Projektet pågår mellan 2024–2026 och syftar till att utveckla ett sammanhållet stöd till människor som fått avslag på sin asylansökan.

Att hitta en väg framåt i livet när man fått avslag på sin asylansökan är en komplex process som kräver förberedelser och utrymme för övervägande om möjliga handlingsalternativ. Här tror Stockholms Stadsmission att en bättre förståelse för sitt individuella asylbeslut, asylprocessen i stort, och vilka valmöjligheter som finns framåt kan skapa förutsättningar för att fler ur målgruppen ska kunna ta ett informerat beslut gällande sin livssituation framåt.

Brett stöd i en komplex situation

Genom projektet Vem är jag imorgon? ska Stockholms Stadsmission därför utveckla och erbjuda en kombination av individuellt stöd, samtalsgrupper, juridisk rådgivning samt specialiserad återvändanderådgivning, med målet att fler ska kunna ta ett informerat beslut om nästa steg i asylprocessen.

Sprida kunskap

Ambitionen är att nå ut till deltagare i Stockholmsområdet som behöver den här typen av stöd, samt sammanfatta kunskap och erfarenheter att dela vidare till andra aktörer som är i kontakt med målgruppen. Verksamheten drivs av jurister och socialarbetare med kunskap och erfarenhet inom migration och asyl. 

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 08-68 42 3269
Mejl: vemarjagimorgon [at] stadsmissionen.se (vemarjagimorgon[at]stadsmissionen[dot]se)

AMIF