Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Finansiering och årsredovisning

Stockholms Stadsmission är en ideell förening och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har olika verksamhetsområden som finansieras på de olika sätt som presenteras nedan. Här hittar du också våra årsredovisningar, policy och effektrapporter.

Här kan du i korthet läsa om hur våra olika verksamhetsområden finansieras. I årsredovisningen kan du läsa utförligare om vår finansiering.

Insamlingsfinansierad verksamhet

Vi kliver in där det offentliga samhällets insatser inte räcker till och utformar verksamheten utifrån de behov vi möter. För att göra detta är vi helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Under 2021 samlade vi in 217 miljoner kronor.

Så vet du att pengarna kommer fram

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi ligger en bra bit över den gränsen - under de senaste fem åren har i genomsnitt 87 procent av intäkterna gått till ändamålet. Stockholms Stadsmission är även medlem i Giva Sverige som är branschorganisationen för tryggt givande som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer också Givas kvalitetskod, samt medlem i Famna som är riksorganisationen för idéburen välfärd.

Svensk insamlingskontrolls 90-konto-logoGiva Sverige

Offentligfinansierad verksamhet

Stockholms Stadsmission bedriver flera verksamheter på uppdrag av, och finansierat av, det offentliga samhället. Som utförare av dessa välfärdstjänster driver vi verksamheten utifrån vår värdegrund och utan vinstintresse. 

Under 2021 hade vi avtal med 57 offentliga aktörer och sålde välfärdstjänster till ett värde av 58,6 miljoner kronor. Då är inte utbildningsverksamheten inom Stadsmissionens Skolstiftelse inräknat. 

Sociala företag

Stockholms Stadsmission bedriver flera sociala företag vars främsta syfte är arbetsintegration. Verksamheten finansieras i huvudsak av försäljning av produkter och tjänster. Flera av de sociala företagen är beroende av gåvor i form av kläder, saker och livsmedel från privatpersoner och företag.   

Inom sociala företag ingår 23 second hand-butiker, Remakes webbshop samt Matmissionens butiker. Sociala företags försäljning under 2021 uppgick till 183,2 miljoner kronor.

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stockholms Stadsmission bedriver utbildning i en separat stiftelse; Stadsmissionens Skolstiftelse. Utbildningsverksamheten finansieras av skolpeng. Stiftelsen bedrivs fristående från Stockholms Stadsmission och lämnar egen årsredovisning. Läs mer om Stadsmissionens Skolstiftelse