Finansiering och årsredovisning

Stockholms Stadsmission är en ideell förening och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har olika verksamhetsområden som finansieras på de olika sätt som presenteras nedan. Här hittar du också våra årsredovisningar, policy och effektrapporter.

Här kan du i korthet läsa om hur våra olika verksamhetsområden finansieras. I årsredovisningen kan du läsa utförligare om vår finansiering.

Insamlingsfinansierad verksamhet

Vi kliver in där det offentliga samhällets insatser inte räcker till och utformar verksamheten utifrån de behov vi möter. För att göra detta är vi helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Under 2023 samlade vi in 242 miljoner kronor.

Så vet du att pengarna kommer fram

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi ligger en bra bit över den gränsen - under 2023 har 86 procent av intäkterna gått till ändamålet. Stockholms Stadsmission är även medlem i Giva Sverige som är branschorganisationen för tryggt givande som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer också Givas kvalitetskod, samt medlem i Famna som är riksorganisationen för idéburen välfärd.

Svensk insamlingskontrolls 90-konto-logoGiva Sverige

Offentligfinansierad verksamhet

Stockholms Stadsmission bedriver flera verksamheter på uppdrag av, och finansierat av, det offentliga samhället. Som utförare av dessa välfärdstjänster driver vi verksamheten utifrån vår värdegrund och utan vinstintresse. 

Under 2023 sålde vi välfärdstjänster till ett värde av 38,9 miljoner kronor. Då är inte utbildningsverksamheten inom Stadsmissionens Skolstiftelse inräknat. 

Sociala företag

Stockholms Stadsmission bedriver flera sociala företag vars främsta syfte är arbetsintegration. Verksamheten finansieras i huvudsak av försäljning av produkter och tjänster. Flera av de sociala företagen är beroende av gåvor i form av kläder, saker och livsmedel från privatpersoner och företag.   

Inom sociala företag ingår 24 second hand-butiker, Remakes webbshop samt Matmissionens butiker. Sociala företags försäljning under 2023 uppgick till 236,2 miljoner kronor.

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stockholms Stadsmission är stiftelsegrundare till Stadsmissionens Skolstiftelse som bedriver utbildning. Utbildningsverksamheten finansieras av skolpeng. Stiftelsen bedrivs fristående från Stockholms Stadsmission och lämnar egen årsredovisning. Läs mer om Stadsmissionens Skolstiftelse

Årsredovisningar

Policydokument och protokoll