Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions kvalitetsarbete

Orsakerna till social utestängning är ofta flera. För att kunna svara på frågan om vi gör rätt saker är det därför viktigt att vi återkommande följer upp och utvärderar vad vi gör.

Stockholms Stadsmission driver verksamheter som styrs av lagar och förordningar, till exempel Socialtjänstlagen och Skollagen. Utöver lagstiftning använder vi SIQ:s modell (Swedish Institute for Quality) för kundorienterad verksamhetsutveckling vilket sätter de människor vi arbetar för i fokus. Vi lägger stor vikt vid verksamhetsutveckling och projekt och i det årliga förbättringsarbetet inom varje område och enhet planeras och genomförs förändringar och justeringar av arbetssätt för att säkerställa att vi gör största möjliga nytta.

Systematiskt förbättringsarbete

Vi förbättrar kontinuerligt verksamheten med hjälp av följande steg:

 • Planera:
  Hur gör vi idag? Vad behöver vi ändra på, lägga till/ta bort? 
 • Genomföra:
  Aktiviteter genomförs och dokumenteras utifrån den gjorda planeringen.
 • Följa upp:
  Gör vi det vi har sagt att vi ska göra? Vilka resultat får vårt arbete? Vilka åtgärder för förbättring ska vidtas?
 • Analysera:
  Vart ska vi på kort och på lång sikt? Ger våra förbättringsåtgärder förväntat resultat? Hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Vad kan vi lära av andra?

Diplomerat kvalitetsarbete

För att säkra vårt kvalitetsarbete har vi valt att genomgå ett antal olika utbildningar och diplomeringsprocesser. 

SIQ

Flera av Stockholms Stadsmissions verksamheter har diplomerats enligt SIQ:s modell. Det betyder att verksamheterna har utvärderats av oberoende granskare. 

Symbol för SIQ-diplomering

Miljöcertifiering

Stockholms Stadsmissions miljöarbete är certifierat enligt Svensk Miljöbas som ställer krav på både effektiv systematik och miljöförbättringar.

Symbol för miljöcertifiering