Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions historia

Stockholms Stadsmission grundades 1853 för att lindra den akuta nöden i Stockholm. Drygt 160 år senare fortsätter vi att arbeta för dem som har hamnat utanför.

Stockholms Stadsmission grundades med att en grupp troende människor i Stockholm inte längre accepterade fattigdomen och lidandet i staden, utan ville hjälpa och förändra. De bildade ett ideellt sällskap för att samla in pengar och kunna lindra kroppslig och andlig nöd. Den 21 januari 1856 antogs namnet Stockholms Stadsmission och en styrelse valdes. 

Alltid för människor i utsatthet

Den första föreståndaren för Stockholms Stadsmission, Carl Olof Rosenius, startade ett ”kärleksarbete bland de elända” med två tydliga mål: att stilla den akuta hungern i Stockholm och att arbeta med långsiktiga lösningar så att människor skulle kunna ta sig ur utsattheten. 

Stockholms Stadsmission har alltid funnits där fattigdomen och utsattheten har varit som störst och klivit in där samhällets insatser brustit. Verksamheter har startats och stängts beroende på hur behovet i staden har utvecklats. Vi har sedan starten arbetat för människor i hemlöshet genom en rad olika insatser och verksamheter. Många människor har fått det bättre i Sverige, men många står fortfarande utanför. Därför finns vi kvar. Idag möter vi nya grupper i utsatthet; till exempel papperslösa och EU-medborgare, liksom barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Tidigt fokus på barns utsatthet och utbildning

Stockholms Stadsmission fokuserade tidigt på barnen och deras utsatthet och införde kostnadsfria skolor för fattiga barn, söndagsskolor, barnhem och ungdomshem. Ända sedan starten har vi bedrivit olika sorters skolor för barn, unga vuxna och vuxna, som en del av det förbyggande arbetet - utbildning motverkar utanförskap. 

2013 växte skolverksamheten kraftigt när Skolinspektionen gav tillstånd för Stadsmissionens Skolstiftelse att ta över sex JB gymnasieskolor i Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Med detta bildas Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet under namnet Grillska Gymnasiet.

Second hand och arbetsintegration

Stockholms Stadsmission öppnade second handbutiker 1927. Butikerna fick namnet ”Små smulor” och sålde behovsartiklar som människor skänkt till organisationen. Butikerna blev en succé och finns kvar i organisationen - nu under namnet Stockholms Stadsmission second hand. Idag är arbetsintegration butikernas främsta syfte. Butikerna ger människor som står långt ifrån arbetslivet möjlighet till egen försörjning och utveckling i arbetslivet. 

Vår relation till kyrkan och det offentliga Sverige

Stockholms Stadsmissions rötter finns i den kristna tron. Grundarna av Stockholms Stadsmission ville ta den kristna tron i praktisk handling. Förutom att lindra den akuta nöden var uppdraget att väcka religiöst likgiltiga genom mission. Det är bakgrunden till namnet Stockholms Stadsmission.

Idag har våra medarbetare och besökare i våra verksamheter olika livsåskådningar och Stockholms Stadsmission missionerar inte. Vi är en ideell organisation, fristående från kyrkan. Vi arbetar med människor i utsatta livssituationer och har idag en medvetenhet och kunskap om existentiella frågor – något som vi ser som en stor tillgång. 

Då som nu kliver vi in där samhällets insatser brister. Idag kompletterar vi även samhällets insatser som utförare av välfärdstjänster. Vi erbjuder ett idéburet alternativ och bedriver flera verksamheter på entreprenad. Det är i samverkan med myndigheter och andra ideella organisationer som vi kan göra störst nytta för människor i våra verksamheter.

Att läsa om Stockholms Stadsmissions historia

 • Tro och Gärning, minnesskrift vid Stockholms Stadsmissions sjuttiofemårsjubileum 1853–1928, Stockholms Stadsmissions förlag 1928.
 • I heligt uppdrag, minnesskrift vid Stockholms Stadsmissions hundraårsjubileum 1953, Stadsmissionens förlag 1953. Båda böckerna är utgångna men bör finnas på Kungliga biblioteket.
 • Vi ger inte upp, en bok om Stockholms Stadsmission från 1853 och framåt, Stockholms Stadsmissions förlag (ISBN 91-974619-0-3) utgiven i samband med 150-årsjubiléet hösten 2003.
 • Trasskolan år 1908

Historiska nedslag

Ett urval av händelser i Stockholms Stadsmissions historia.

 • 1853: Stockholms Stadsmission bildas den 9:e december av en grupp kristna som vill omsätta sin tro i handling.  
 • 1857: Stadsmissionen öppnar kostnadsfria skolor för fattiga barn.
 • 1863: Öppnar barnhem för pojkar. Senare även för flickor.
 • 1867: Öppnar Ynglingahärbärge.
 • 1888: Öppnar ett arbetshem för i första hand frigivna fångar.
 • 1908: Café riktat till nödställda hemlösa män öppnar. 
 • 1908: Köper Gästhemmet Stenfasta. Då kollogård för gossar, idag kollogård för äldre.
 • 1910-talet: Öppnar inackorderingshem för män, vid Mosebacke. 
 • 1912: Förvärvar Grillska Huset i Gamla stan där flera olika verksamheter ska komma att drivas de kommande 100 åren.  
 • 1927: Second handverksamheten startar under namnet Små smulor.
 • 1930: Öppnar Platsförmedlingen för människor som har svårt att få arbete.
 • 1931: Öppnar Mottagningsbyrån för män i behov av akut och långsiktig hjälp.
 • 1932: Öppnar härbärget Nattexpeditionen och Hjälpbyrån för kvinnor. 
 • 1933: Tar över Sociala råd- och hjälpbyrån vid Centralstationen
 • 1933: Härbärgenas män kallas till gudstjänst och mat – Bullkyrkans verksamhet startar.
 • 1946: Öppnar en nykterhetsvårdsbyrå.
 • 1955: Startar folkhögskola.
 • 1968: Arrangerar alternativt julfirande för ensamma själar, starten till Ny Gemenskap.
 • 1985–1993: Öppnar två dagcenter och två natthärbärgen för hemlösa män och kvinnor: Stadsmissionsgården, Klaragården, Nattugglan och Nattis. 
 • 1991: Startar dagis för barn med HIV
 • 1992: Genomför första annonskampanjen för att samla in pengar till arbetet med hemlösa.  
 • 1993: Klaragården för kvinnor i hemlöshet invigs på Internationella kvinnodagen. 
 • 1999: Äldreverksamhet med aktiviteter för ensamma äldre startar.
 • 2001: Öppnar eget hus för människor i hemlöshet; Bostället på Södermalm.
 • 2002: Öppnar kollektivboendet Basen för män med dubbeldiagnos.
 • 2009: Startar Mottagningen för unga män - terapi med enbart manliga terapeuter.
 • 2002: Remake som återbrukar textil och erbjuder arbetsträning lanseras
 • 2003: Startar gymnasieskola i Stiftelsen Stadsmissionens Skola.
 • 2003: Öppnar Terapicenter för unga.
 • 2010: Inviger Unga Station som arbetar för barn och familjer i utsatthet. 
 • 2011: Crossroads för EU-medborgare i utsatthet öppnar.
 • 2012: Blixtjobb startas för att ge människor i hemlöshet och missbruk arbete för dagen. 
 • 2013: Stockholms Stadsmissions skolstiftelse växer kraftigt och blir Sveriges största idéburna skola.
 • 2015: Matmissionen öppnar – Nordens första social supermarket.
 • 2015: Stockholms Stadsmission köper St Paul på Mariatorget 10.