Deltagare på Stadsmissionens Folkhögskola pluggar.

Att studera på allmän kurs

Saknar du grundskole- eller gymnasieutbildning och vill skaffa dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola? Gå en behörighetsgivande allmän kurs.
Vi erbjuder tre inriktningar på gymnasienivå: Social, Kultur Estetisk, samt en distanskurs. Alla inriktningar ger behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen och vissa särskilda behörigheter. Du kan också läsa in vissa ämnen från grundskolan.

Allmän kurs är ett alternativ till Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Hur länge du läser på allmän kurs beror på din tidigare studiebakgrund, men du läser i regel ett till tre år. Under året anordnas aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. 

Här får du kunskap för fortsatta studier, men våra deltagare brukar framhålla att de även får stärkt självförtroende och personlig utveckling. Du får redskap att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning?

Arbeta i mindre grupper och läs i temablock

Allmän kurs passar dig som vill studera tillsammans med andra, ofta i former av grupparbeten. Det som är utmärkande för studier på folkhögskola är att lärandet sker i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer. På allmän kurs tränar du dig på att samarbeta med andra och utvecklar din förmåga att reflektera kring till exempel gruppdynamik och roller. 

De flesta ämnen läser du i temablock istället för att läsa exempelvis samhällskunskap eller historia enskilt på schemat. 

Lär dig presentera din kunskap på olika sätt

En annan viktig del av studier på folkhögskola är att du lär dig att visa och presentera dina kunskaper på andra sätt än bara i textform. På allmän kurs använder du gestaltande presentationer och visar upp dina arbeten för andra till exempel som en tidning eller som en utställning. Det kan vara genom gestaltande presentationer som exempelvis att göra en utställning, en tidning, en pod eller ett rollspel. Du gör också studiebesök och egna undersökningar. 

Du får en studieplan som passar dig

När du börjar kursen utformar du och din mentor en studieplan där ni bestämmer om du ska gå ett eller två år, beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Du som behöver kan läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Efter år 2 väljer du inriktning - antingen Kultur Estetisk eller Social inriktning.
Du kan också läsa allmän kurs DISTANS.    

Avgiftsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfria, men du betalar en materialkostnad varje termin. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring. Läs mer om materialkostnad här

På denna kurs behöver du ha en egen dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja en Allmän kurs årskurs 1 bör du vara klar med grundskolan och framför allt med svenska/svenska som andraspråk för att kunna följa med i studierna. Du måste fylla lägst 18 år under 2023.

Gå till ansökningssidan

När du slutför din utbildning får du ett intyg över de behörigheter du tagit, samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid antagningen..

Datum för vårterminen 2024: 11 januari - 5 juni 2024

Datum för höstterminen 2024: 19 augusti - 5 juni 2024