Våra kommentarsregler i sociala medier

Vi vill gärna att det ska vara högt i tak för diskussion på våra sociala medier. Ett samtalsklimat där alla kan vara med och diskutera och där man respekterar varandras åsikter, även om det är en annan åsikt än den man själv har. 

Kommentarsregler 

För ett bra och seriöst diskussionsklimat finns regler du måste följa:

  • Kommentarer ska följa svensk lag och god sed. Det innebär att en kommentar inte får innehålla förolämpningar, förtal, hot, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier, exempelvis rasism, sexism eller andra kränkningar.
  • Vi tillåter inga personangrepp eller nedsättande generaliseringar av individer eller grupper.
  • Spridning av rykten eller privata uppgifter om namngivna eller på annat sätt utpekade personer är ej tillåtet.
  • Tänk på ditt uppträdande och språkbruk. Håll god ton när du diskuterar. 
  • Kommentarer som är off topic kan komma att tas bort. Håll dig till ämnet när du diskuterar.
  • Kommentarer som uppfattas som spam tas bort.
  • Kommentarer som uppfattas som marknadsföring tas bort.

Om reglerna inte följs

Inlägg på Facebook som bryter mot våra regler raderas och/eller anmälas till Facebook. Inlägg som bryter mot lagen, exempelvis hot eller hets mot folkgrupp, kan komma att anmälas till polisen. Du som kommenterar i våra sociala medier har själv ansvar för att dina kommentarer följer de lagar och regler som finns.

En person som upprepade gånger bryter mot våra kommentarsregler kan bli blockerad för fortsatta kommentarer på våra sociala medier.

Ser du en kommentar som bryter mot reglerna?
Vi är tacksamma om du anmäler kommentaren till oss via info [at] stadsmissionen.se (info[at]stadsmissionen[dot]se)