Organisation

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för ett mänskligare samhälle för alla. Det gör vi genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Vi är en idéburen, självständig aktör och arbetar fristående från stat, kommun och kyrka.

Stockholms Stadsmissions styrelse utses av våra medlemmar. Styrelsen utser en direktor som i sin tur utser en ledningsgrupp som leder den operativa verksamheten. Verksamheten är indelad i två verksamhetsområden - social omsorg och sociala företag/arbetsintegration, som leds av varsin områdeschef. 

Stockholms Stadsmission är också är stiftelsegrundare till Stadsmissionens Skolstiftelse som drivs fristående och leds av en vd och har en egen styrelse.

Stadsmissionerna i Sverige är fristående organisationer men samarbetar under Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Läs mer om Sveriges Stadsmissioner.