Stockholms Stadsmission medlem i Sveriges Stadsmissioner

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar lokalt i Storstockholm men som samarbetar nationellt med andra stadsmissioner inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. 

Sveriges Stadsmissioner är en rikstäckande medlemsorganisation med lokala stadsmissioner som medlemmar. Riksföreningen bildades 2007 för att gemensamt kraftsamla för att lyfta frågor kring människor i utsatthet i Sverige. Sveriges Stadsmissioner är ett forum för en gemensam insamling, opinionsbildning och att utveckla och utbyta erfarenheter mellan de lokala stadsmissioner som ingår i riksföreningen. 

Idag består Sveriges Stadsmissioner av de tio stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala, Linköping, Västerås, Kalmar, Eskilstuna, Örebro och Umeå. 

Egen insamling och gemensam

Alla stadsmissioner driver egen insamling lokalt, men Riksföreningen har även egen insamling bland annat genom företagspartners som Svenska Postkodlotteriet, Åhléns och Fastighetsbyrån. Pengarna går både till gemensamma projekt och till de lokala stadsmissionernas verksamheter. 

Är du företag och har verksamhet i flera delar av landet och vill stödja flera stadsmissioner kan en donation till Sveriges Stadsmissioner vara ett alternativ. 

Gemensamma nationella projekt 

Några exempel på projekt som drivs av Riksföreningen är skyddat boende med barnfokus, ett matsvinnsprojekt och Äldres existentiella och psykiska hälsa. Äldreprojektet finansieras av Postkodlotteriet och sker i samarbete med St Lukas och den ideella föreningen Mind. Syftet med projektet är att utveckla en modell för samtal i grupp där äldre kan träffas och bryta sin ensamhet och därmed förebygga depression och ge ökad mening och delaktighet i livet för dem som deltar.

Läs mer om Riksföreningens arbete på Sveriges Stadsmissioners webbplats.