Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp utses av direktor och är operativt ansvarig för verksamheten.
Åsa Paborn direktor. Foto: Anna Z Ek
Åsa Paborn
Direktor
asa.paborn [at] stadsmissionen.se
Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.
Staffan Arvas. Foto: Fanny Siltberg
Staffan Arvas
Kommunikations- och marknadschef/Biträdande direktor
staffan.arvas [at] stadsmissionen.se
Staffan Arvas är samhällsvetare och har haft flera ledande positioner på Scania, bl.a. som global chef för marknadskommunikation. Han har lång erfarenhet inom kommunikation och har också arbetat både som konsult och byråchef.
Milla Bjerke. Foto: Fanny Siltberg
Milla Bjerke
Teamchef Kvalitet och hållbarhet
milla.bjerke [at] stadsmissionen.se
Milla Bjerke är civilekonom och har erfarenhet från ledande roller i både privata och statliga bolag och har bl.a. arbetat på Samhall som VD för Samhalls Arbetsmarknadstjänster AB.
Alve Högman  Foto: Fanny Siltberg
Alve Högman
Områdeschef Utbildning
alve.hogman [at] stadsmissionen.se
Alve Högman har lång erfarenhet inom barn – och vuxenutbildning som både verksamhetschef och rektor och har bl.a. varit förbundschef för studieförbundet Ibn Ruschd, Han är utbildad nationalekonom och har gått rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.
Ann-Sofie Kahl. Foto: Fanny Siltberg
Ann-Sofie Kahl
Områdeschef Återbruk och Produktion
annsofie.kahl [at] stadsmissionen.se
Ann-Sofie Kahl har en bakgrund från modebranschen där hon arbetat under många år inom sortiment, inköp och produktion hos flera varumärken bl.a. Minirodini, Åhléns och Gant. I tidigare chefspositioner har hon arbetat mycket med team- och verksamhetsutveckling, produktkvalitet liksom social och miljömässig hållbarhet.
Johanna Kock. Foto: Fanny Siltberg
Johanna Kock
Områdeschef Arbete
johanna.kock [at] stadsmissionen.se
Johanna Kock har en utbildning inom kommunikation och ledarskap och har en gedigen erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor. Hon har tidigare arbetat som sakkunnig inom arbetsmarknadsfrågor på Arbetsförmedlingen och har lång chefserfarenhet från offentlig sektor med fokus på insatser och åtgärder som ska främja en inkluderande arbetsmarknad.
Stefan Lahti. Foto: Anna Z Ek
Stefan Lahti
Affärsutvecklare/Biträdande direktor
stefan.lahti [at] stadsmissionen.se
Stefan Lahti har lång erfarenhet inom social omsorg och arbetsintegration. Han har bl.a. varit affärsområdeschef på Team Oliva AB och VD för Misa som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.
Linda Larsson, chef Mötesplats Mariatorget
Linda Larsson
Chef Mötesplats Mariatorget
linda.larsson [at] stadsmissionen.se
Linda Larsson kommer senast från ACT Svenska Kyrkan där hon var med och utvecklade det privata givandet samt relationerna till församlingar och stift. Hon har lång erfarenhet från såväl näringsliv som idéburen sektor, affärsutveckling och restaurangbranschen.
Tommy Nederman, porträtt
Tommy Nederman
Chef HR och lön
tommy.nederman [at] stadsmissionen.se
Tommy Nederman har erfarenhet av att jobba inom olika branscher, både inom HR och hållbarhet. Han har tidigare jobbat som HR-chef på bland annat Myrorna men har också på sin fritid drivit nätverk för att skapa mötesplatser mellan nyanlända och etablerade svenskar.
Marie Olofsson. Foto: Fanny Siltberg
Marie Olofsson
Administrativ chef/Biträdande direktor
marie.olofsson [at] stadsmissionen.se
Marie Olofsson är civilekonom och har lång erfarenhet av att leda stödfunktioner, särskilt Ekonomi och HR. Hon har arbetat inom flera olika branscher, bl.a. med fastighets- och IT-frågor i konsultföretag och kommun.
Pernilla Parding. Foto: Fanny Siltberg
Pernilla Parding
Programansvarig Socialt hållbara bostäder
pernilla.parding [at] stadsmissionen.se
Pernilla Parding är socionom och utbildad journalist. Hon har tidigare arbetat som socialsekreterare på socialtjänsten och har lång och bred erfarenhet av socialt arbete, både som vägledare och chef, inom Stockholms Stadsmission.
Johan Rindevall. Foto: Fanny Siltberg
Johan Rindevall
Områdeschef Matmissionen
johan.rindevall [at] stadsmissionen.se
Johan Rindevall har en utbildning inom statsvetenskap. Han har lett arbetet inom Matmissionen sedan 2015 och har innan dess erfarenhet av affärsverksamhet från både detalj- och dagligvaruhandeln liksom offentlig sektor.
Mikael Sallander Hellman. Foto: Fanny Siltberg
Mikael Sallander Hellman
Marknadschef
mikael.sallander.hellman [at] stadsmissionen.se
Mikael Sallander Hellman är civilekonom med lång erfarenhet av insamlingsarbete- och marknadsföring inom både privat och idéburen sektor. Han har arbetat både som analytiker och chef och bl.a. varit marknadschef för Barnfonden och If.
Susanne Svensson. Foto: Fanny Siltberg
Susanne Svensson
Områdeschef Mötesplatser
susanne.svensson [at] stadsmissionen.se
Susanne Svensson är socionom och har erfarenhet från idéburen välfärd liksom privata och offentliga utförare av social omsorg. Hon har sedan 2013 arbetat på Stockholms Stadsmission med affärsutveckling, etablering och hemlöshetsfrågor. Innan dess arbetade hon som verksamhetschef på Kvinnojour.
Maria von Sydow. Foto: Fanny Siltberg
Maria von Sydow
Kommunikationschef
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se
Maria von Sydow har i huvudsak sina utbildningar från Berghs School of Communication samt Poppius Journalistskola och har lång erfarenhet av arbete med kommunikation, PR, press och opinionsbildande arbete. Hon sitter även i Famnas arbetsgrupp för kommunikationsutveckling.
Cecilia Wahlgren. Foto: Fanny Siltberg
Cecilia Wahlgren
T.f. Områdeschef Bostad
cecilia.wahlgren [at] stadsmissionen.se
Cecilia Wahlgren är socionom och har ledarerfarenhet från myndighetsutövning och utförare inom socialtjänst samt från privat utförarverksamhet. Hon har erfarenhet som handläggare från socialpsykiatrin, missbruksvård, rättspsykiatrin, förbyggande arbete (ANDT) och yttre tillsyn.
Sonny Wall. Foto: Fanny Siltberg
Sonny Wall
Områdeschef Återbruk och Sälj
sonny.wall [at] stadsmissionen.se
Sonny Wall är chefsutbildad inom detaljhandeln och har erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. ICA, Coop och Plantagen och ansvarade då för drift, etablering, personal och andra chefer. Han har även erfarenhet som regions- och HR-chef.