Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp utses av direktor och är operativt ansvarig för verksamheten.
Åsa Paborn direktor. Foto: Caroline Aflalo
Åsa Paborn
Direktor
asa.paborn [at] stadsmissionen.se
Åsa har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.
Bild Staffan Arvas, kommunikations- och marknadschef/biträdande direktor.
Staffan Arvas
Kommunikations- och marknadschef/Biträdande direktor
staffan.arvas [at] stadsmissionen.se
Staffan är samhällsvetare och har haft flera ledande positioner på Scania, bl.a. som global chef för marknadskommunikation. Han har lång erfarenhet inom kommunikation och har också arbetat både som konsult och byråchef.
Kristin Deibe. Foto Fanny Siltberg
Kristin Deibe
Ekonomi- och kvalitetschef
kristin.deibe [at] stadsmissionen.se
Kristin har en examen från internationella ekonomprogrammet samt en fil. kand i ekonomisk historia och statskunskap. Hon har tidigare arbetat som business controller inom bl.a. Postnord, Apoteket och Ambea samt som ekonomichef på Capio.
Madelen Holmegård. Foto: Fanny Siltberg
Madelen Holmegård
Chef IT och digitalisering
madelen.holmegard [at] stadsmissionen.se
Madelen har en magisterexamen i ekonomi och lång erfarenhet från arbete med digitalisering från olika branscher. Madelen har bl.a. arbetat på SAS och på Länsförsäkringar i olika typer av ledande befattningar, alla i gränslandet mellan IT och verksamhet.
Dianna Hylan. Foto Fanny Siltberg
Dianna Hylan
Områdeschef Återbruk och Sälj
dianna.hylan [at] stadsmissionen.se
Dianna har en MBA-utbildning från H&Ms interna utbildningsprogram med Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet inom detaljhandel, både som chef för butiksutveckling och som regionchef. Hon har arbetat både inom privat och idéburen sektor, bl.a. på Erikshjälpen.
Alve Högman  Foto: Fanny Siltberg
Alve Högman
Områdeschef Utbildning och Arbete
alve.hogman [at] stadsmissionen.se
Alve har lång erfarenhet inom barn – och vuxenutbildning som både verksamhetschef och rektor och har bl.a. varit förbundschef för studieförbundet Ibn Ruschd, Han är utbildad nationalekonom och har gått rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.
Åsa Jarl Bundy
Åsa Jarl Bundy
HR-chef
asa.jarl-bundy [at] stadsmissionen.se
Åsa har lång erfarenhet av ett brett HR-arbete som bl.a. arbetsrätt, chefsstöd, facklig förhandling, expansion, ledarskaps- och grupputveckling inom både offentlig och idéburen sektor, Åsa bl.a. arbetat på Ersta diakoni och Karolinska universitetssjukhuset i flera olika roller.
Ann-Sofie Kahl. Foto: Fanny Siltberg
Ann-Sofie Kahl
Områdeschef Återbruk och Produktion
annsofie.kahl [at] stadsmissionen.se
Ann-Sofie har en bakgrund från modebranschen där hon arbetat under många år inom sortiment, inköp och produktion hos flera varumärken bl.a. Minirodini, Åhléns och Gant. I tidigare chefspositioner har hon arbetat mycket med team- och verksamhetsutveckling, produktkvalitet liksom social och miljömässig hållbarhet.
Bild på Larisa Lacatus
Larisa Lacatus
Områdeschef Mötesplatser
larisa.lacatus [at] stadsmissionen.se
Larisa har juristexamen och erfarenhet av arbete med frågor som rör mänskliga rättigheter, migration, integration, fattigdom och människohandel. Hon har arbetat både inom offentlig och idéburen sektor, bl.a. Arbetsförmedlingen och Frälsningsarmén, innan hon började på Stockholms Stadsmission där hon har haft flera olika roller.
Marie Olofsson. Foto: Fanny Siltberg
Marie Olofsson
Administrativ chef/Biträdande direktor
marie.olofsson [at] stadsmissionen.se
Marie är civilekonom och har lång erfarenhet av att leda stödfunktioner, särskilt Ekonomi och HR. Hon har arbetat inom flera olika branscher, bl.a. med fastighets- och IT-frågor i konsultföretag och kommun.
Pernilla Parding. Foto: Fanny Siltberg
Pernilla Parding
Områdeschef Bostad
pernilla.parding [at] stadsmissionen.se
Pernilla är socionom och utbildad journalist. Hon har tidigare arbetat som socialsekreterare på socialtjänsten och har lång och bred erfarenhet av socialt arbete, både som vägledare och chef, inom Stockholms Stadsmission.
Johan Rindevall. Foto: Fanny Siltberg
Johan Rindevall
Områdeschef Matmissionen
johan.rindevall [at] stadsmissionen.se
Johan har en utbildning inom statsvetenskap. Han har lett arbetet inom Matmissionen sedan 2015 och har innan dess erfarenhet av affärsverksamhet från både detalj- och dagligvaruhandeln liksom offentlig sektor.
Mikael Sallander Hellman. Foto: Fanny Siltberg
Mikael Sallander Hellman
Marknadschef
mikael.sallander.hellman [at] stadsmissionen.se
Mikael är civilekonom med lång erfarenhet av insamlingsarbete- och marknadsföring inom både privat och idéburen sektor. Han har arbetat både som analytiker och chef och bl.a. varit marknadschef för Barnfonden och If.
Bild på Anna Toll, biträdande direktor.
Anna Toll
Biträdande direktor
anna.toll [at] stadsmissionen.se
Anna är socionom och har en bred bakgrund från socialt arbete inom både offentlig som idéburen sektor. Hon har tidigare arbetat i olika chefspositioner som t.ex. områdeschef inom stiftelsen Stora Sköndal, verksamhetschef för HSB Omsorg och Solna stad liksom avdelningschef inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Maria von Sydow. Foto: Fanny Siltberg
Maria von Sydow
Kommunikationschef
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se
Maria har i huvudsak sina utbildningar från Berghs School of Communication samt Poppius Journalistskola och har lång erfarenhet av arbete med kommunikation, PR, press och opinionsbildande arbete. Hon sitter även i Famnas arbetsgrupp för kommunikationsutveckling.