Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp utses av direktor och är operativt ansvarig för verksamheten.
Åsa Paborn direktor. Foto: Anna Z Ek
Åsa Paborn
Direktor
asa.paborn [at] stadsmissionen.se
Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.
Porträtt Ylva Andrén, områdeschef Sociala företag
Ylva Andrén
Områdeschef Sociala företag
ylva.andren [at] stadsmissionen.se
Ylva Andrén har examen inom organisation och ledarskap. Hon har bred erfarenhet av både operativt samt strategiskt arbete, främst inom privat sektor.
Ludmilla Bjerke, Teamchef Kvalitet och hållbarhet. Foto: Anna Z Ek
Ludmilla Bjerke
Teamchef Kvalitet och hållbarhet
ludmilla.bjerke [at] stadsmissionen.se
Ludmilla Bjerke är civilekonom och har erfarenhet från ledande roller i både privata och statliga bolag. Senast kommer hon från Samhall där hon var VD för Samhalls Arbetsmarknadstjänster AB.
Filip Goldmann, Chef Marknad. Foto: Anna Z Ek
Filip Goldmann
Chef Marknad
filip.goldmann [at] stadsmissionen.se
Filip Goldmann är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har i tidigare roller arbetat med investeringar i socialt entreprenörskap och social omsorg. Med en bakgrund som managementkonsult har han också bred erfarenhet av strategi och affärsutveckling inom både näringsliv och offentlig sektor.
Stina Kelly. Foto: Anna Z Ek
Stina Kelly
Områdeschef Social omsorg
stina.kelly [at] stadsmissionen.se
Stina Kelly är socionom och har erfarenhet både från privata och offentliga utförare av social omsorg. Stina har tidigare arbetat som utvecklingschef på Försäkringskassan och som sektionschef på Huddinge kommun med ansvar för bl.a. socialpsykiatri, boendestöd, daglig verksamhet och gruppbostäder. Hon har också varit regionchef på ett privat företag med ansvar för grupp- och servicebostäder.
Stefan Lahti. Foto: Anna Z Ek
Stefan Lahti
Strateg/Affärsutveckling
stefan.lahti [at] stadsmissionen.se
Stefan Lahti kommer närmast från Team Oliva AB där han var affärsområdeschef. Dessförinnan var han vd för Misa som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.
Linda Larsson, chef Mötesplats Mariatorget
Linda Larsson
Chef Mötesplats Mariatorget
linda.larsson [at] stadsmissionen.se
Linda Larsson kommer närmast från Act Svenska Kyrkan där hon utvecklat det privata givandet och relationerna till församlingar och stift. Hennes tidigare bakgrund innefattar chefsroller inom näringslivet och kollektivtrafikbranschen. Hon har tidigare varit Head of Sales Excellence på ISS Facility Services och Affärschef på Transdev. Hon har dessutom erfarenhet från verksamhets- och affärsutveckling samt restaurangbranschen.
Tommy Nederman, porträtt
Tommy Nederman
HR-chef
tommy.nederman [at] stadsmissionen.se
Tommy Nederman har erfarenhet av att jobba inom olika branscher, både inom HR och hållbarhet. Han har tidigare jobbat som HR-chef på bland annat Myrorna men har också på sin fritid drivit nätverk för att skapa mötesplatser mellan nyanlända och etablerade svenskar.
Porträtt Marie Olofsson, administrativ chef
Marie Olofsson
Administrativ chef
marie.olofsson [at] stadsmissionen.se
Marie Olofsson är civilekonom och har lång erfarenhet av att leda stödfunktioner, särskilt Ekonomi och HR. Hon har arbetat inom flera olika branscher, bl.a. med fastighets- och IT-frågor i konsultföretag och kommun.
Maria von Sydow chef kommunikation Stockholms Stadsmission
Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se
Maria von Sydow har i huvudsak sina utbildningar från Berghs School of Communication samt Poppius Journalistskola och har lång erfarenhet av arbete med kommunikation, PR, press och opinionsbildande arbete. Maria sitter även i Famnas arbetsgrupp för Kommunikationsutveckling.