Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

8 644 stockholmare skrev på för #718skablinoll

Socialborgarrådet Jan Jönsson och direktor Marika Markovits Stockholms Stadsmission Foto: Anna Z Ek
2019-03-26
Stockholms Stadsmissions namninsamling för barn i hemlöshet överlämnades idag den 26 mars till Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L).

Stockholms Stadsmission har under december månad 2018 drivit uppropet #718skablinoll – en namninsamling för ett mänskligare samhälle där alla barn har ett hem. Stockholms stads senaste kartläggning från 2017 visar att 718 barn i Stockholm saknar stadigvarande boende. Namninsamlingen engagerade och fick stor spridning bland stockholmarna, totalt 8 644 personer skrev på för barn i hemlöshet.

Socialt utanförskap vid unga år sätter spår

I förlängningen löper barn och unga som lever i socialt utanförskap, som ett liv i hemlöshet innebär, högre risk att som vuxna drabbas av ohälsa, arbetslöshet, fattigdom och hemlöshet. I Sverige lever drygt 33 000 människor i hemlöshet och många av dem är barn.

– Situationen för barn som saknar ett stadigvarande boende är mycket bekymmersamt. En bostad är en mänsklig rättighet och rådande situation strider mot FN:s Barnkonvention, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Hemlösheten i Sverige har bytt skepnad

All fler barn och barnfamiljer lever i hemlöshet och det märks framför allt i storstadsregionerna. Från att länge ha kopplat hemlösheten till missbruksproblematik och psykisk ohälsa kopplas den allt oftare till fattigdom i kombination med bristande stöd för individen att förbättra sin livssituation. Där en tydlig anledning till hemlösheten är bristen på billiga bostäder för den som lever i ekonomisk utsatthet. Människor riskerar att aldrig komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det är hög tid att förändra bostadspolitiken för att på så sätt skapa ett mänskligare samhälle. Hur länge ska den som lever i hemlöshet behöva vänta?

– Vi kräver en hemlöshetspolitik med väsentligt högre ambitioner. Tillsammans med 8 644 stockholmare vill vi att Stockholms stad snarast utarbetar en plan för att säkerställa att alla barn har ett stadigvarande boende. Förebygg och stoppa vräkning av barnfamiljer och säkerställ att barn kan bo kvar också i andrahandsboenden om inget mer varaktigt finns att hitta. Den här namninsamlingen visar att vi är många som kräver en förändring, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se