Stockholms Stadsmission bygger Sveriges första socialt hållbara hyreshus

Stockholms Stadsmission hyreshus Farsta strand. Foto: Kod Arkitekter
2022-11-28
Nu går Stockholms Stadsmission i bräschen för en mer socialt hållbar bostadsmarknad. Efter att bygglov beviljats inleder organisationen bygget av ett hyreshus i Farsta strand i södra Stockholm. Huset kommer bestå av 41 hyreslägenheter med överkomlig hyra som riktas till personer som har svårt att efterfråga en bostad på egen hand.

Den strukturella hemlösheten i Sverige ökar, det vill säga att allt fler människor inte kan ta sig in på bostadsmarknaden. Det handlar många gånger om bristande ekonomi i kombination med för kort tid i bostadskön och brist på egna nätverk som kan hjälpa en in på bostadsmarknaden. En stor grupp människor går därför miste om den trygghet och stabilitet som ett eget boende innebär. För att skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad har Stockholms Stadsmission tagit fram en rad innovativa lösningar. En av dem är det hyreshus som nu beviljats bygglov för i Farsta strand. Tomten förvärvades 2021 och byggstart är beräknad till februari 2023. Inflyttning är planerad att ske under första halvåret 2024. 

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med bostadsfrågan, och är dessutom väl medvetna om de förödande konsekvenser som låsningarna på bostadsmarknaden skapar för människor. När vi nu bygger ett eget hyreshus med överkomliga hyror vill vi visa att det finns vägar framåt för att skapa en mer inkluderande bostadsmarknad i Sverige och att vi gärna tar första steget i hopp om att fler ska följa efter. Hyreshuset i Farsta strand är ett unikt projekt, som tar oss ett steg närmare Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle – där alla kan bo bra och bo kvar, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission.

Fastigheten kommer bestå av hyresrätter för både ensamhushåll och familjer, med den gemensamma nämnaren att samtliga lägenheter är överkomligt prissatta. Den huvudsakliga målgruppen för satsningen är hyresgäster med låg inkomst och som har erfarenhet av att befinna sig långt från ordinarie bostadsmarknad.    

– Vi strävar efter mångfald bland våra hyresgäster och kommer se till att det blir en bra mix i huset. Vi är måna om att skapa en inkluderande och trivsam boendemiljö, både för hyresgäster och hela kvarteret, så vi kommer arbeta med trygghet och modeller som främjar gemenskap och just trivsamt boende. Många fastighetsägare arbetar med liknande förhållningssätt idag och vi ser att det är ett viktigt och bra sätt att både ta hand om sina hyresgäster och sin fastighet. Vi kommer vara en aktiv fastighetsförvaltare som tar samhällsansvar, säger Åsa Paborn.

Fakta: Stockholms Stadsmissions hyreshus Farsta strand

  • Bygglov: Beviljades i oktober 2022
  • Byggstart: Beräknad till februari 2023
  • Lägenheter: 41 lägenheter, från 1 RoK på 28 kvm till 4 RoK på 94 kvm

Bild: Kod Arkitekter

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se