Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hyreshus i Farsta Strand

arkitektbild hyreshus Farsta Kod arkitekter
Stockholms Stadsmission har förvärvat en tomträtt i stadsdelen Farsta Strand. Målet är att bygga ett hyreshus med socialt hållbara bostäder.

Stockholms Stadsmission vill för första gången bygga ett hyreshus, för att tillgängliggöra fler socialt hållbara bostäder. Socialt hållbara bostäder innebär bostäder som är trygga, överkomligt prissatta och går till personer som har svårt att efterfråga en bostad på egen hand.

Byggprojektet är en unik milstolpe i Stockholm Stadsmissions arbete med att skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad. Projektet för oss ett steg närmare vår vision om ett mänskligare samhälle – där alla har rätt till en bostad.

Ingår i Stockholm Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder

Byggprojektet i Farsta Strand sker inom ramen för Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder. Målet är att huset ska ha en mångfald av hyresgäster, då det är en viktig del inom socialt hållbara samhällen och städer.

Syftet med programmet är att få fram fler socialt hållbara bostäder. Ett väldigt konkret sätt för oss att göra det är att bygga fastigheter – där en andel av lägenheterna är avsedda för människor som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden, säger Pernilla Parding, programansvarig Stockholms Stadsmissions socialt hållbara bostäder.

Stockholms Stadsmissions arbete med att skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad fördjupas ytterligare om bygget av ett eget bostadshus blir verklighet. Genom projektet kan vi säkerställa att socialt hållbara bostäder går till dem som behöver det mest, säger Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission.

Vi kommer löpande uppdatera kring projektet i Farsta Strand.    

Bild: Arkitektskiss Kod Arkitekter