Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hyreshus byggs i Farsta Strand

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta
Stockholms Stadsmission har förvärvat en tomträtt i stadsdelen Farsta Strand. Målet är att bygga ett hyreshus med socialt hållbara bostäder.

Stockholms Stadsmission ska för första gången bygga ett hyreshus, för att tillgängliggöra fler socialt hållbara bostäder. Byggprojektet är en unik milstolpe i Stockholm Stadsmissions arbete med att bryta hemlösheten. Socialt hållbara bostäder innebär bostäder som är trygga och lågt prissatta. Projektet för oss ett steg närmare vår vision om ett mänskligare samhälle – där alla har rätt till en bostad.

Ingår i Stockholm Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder

Byggprojektet i Farsta Strand sker inom ramen för Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder. Huset kommer ha en mångfald av hyresgäster, då det är en viktig del inom socialt hållbara samhällen och städer. 

– Målet med programmet är att få fram fler socialt hållbara bostäder till av våra deltagare. Ett väldigt konkret sätt för oss att göra det är att bygga fastigheter – där en andel av lägenheterna är avsedda för människor som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden, säger Pernilla Parding, programansvarig Stockholms Stadsmissions socialt hållbara bostäder. 

– Stockholms Stadsmissions arbete med att bryta hemlöshet fördjupas ytterligare nu när vi för första gången bygger ett eget bostadshus. Genom projektet kan vi säkerställa att socialt hållbara bostäder går till dem som behöver det mest, säger Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission. 

Vi kommer löpande uppdatera kring projektet i Farsta Strand.