Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission godkänd som KROM-leverantör till Arbetsförmedlingen - utökar satsning på arbetsintegration

2023-04-03
Från och med den 3 april erbjuder Stockholms Stadsmission stöd till personer i arbetslöshet som godkänd leverantör av Kundval Rusta och Matcha (KROM), Arbetsförmedlingens lotstjänst för att stötta människor till arbete genom fristående aktörer. I och med beslutet kan Stockholms Stadsmission utöka sitt arbete för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden.

Nu breddar Stockholms Stadsmission sina insatser för att stötta människor att komma i arbete. Nyligen blev organisationen godkänd som KROM-leverantör till Arbetsförmedlingen. Tjänsten går ut på att stötta människor i arbetslöshet att snabbt komma i arbete genom att via KROM-leverantörer få vägledning, utbildningsinsatser och matchning med potentiella arbetsgivare. Det innebär att människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden och är bosatta i Stockholms län från och med den 3 april kan välja Stockholms Stadsmission som leverantör för att få stöd i att gå vidare till en anställning. Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden att få förutsättningar till självständig försörjning.

– Stockholms Stadsmissions uppdrag är att bekämpa utanförskap. Att stå utanför arbetsmarknaden är en av de starkast bidragande faktorerna till att människor hamnar i utanförskap idag. Vi vet av erfarenhet att ett individanpassat stöd som utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar är centralt för en lyckad och hållbar arbetsintegration och det är vi duktiga på att erbjuda. Därför ser vi att vi har en viktig funktion att fylla som KROM-leverantör, säger Johanna Kock, chef Arbete på Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att jobba med arbetsintegration. Organisationen driver en rad sociala företag, bland annat second hand-butiker och sociala matbutiker, där människor som står långt från arbetsmarknaden får stöd på vägen tillbaka till jobb genom arbetsträning. Genom handledning, personliga jobbcoacher, ett individanpassat stöd och ett upparbetat nätverk av potentiella arbetsgivare till deltagare hoppas man som KROM-leverantör kunna bidra till att lotsa in fler på arbetsmarknaden.  

– Stockholms Stadsmission är en etablerad aktör när det gäller arbetsmarknadsinsatser. Vårt arbete är starkt förankrat i vår värdegrund som syftar till att se hela människan, och vi är måna om att skapa ett individanpassat stöd som utgår från den enskilda personens behov och förutsättningar. Det ger oss goda möjligheter att som KROM-leverantör nu utöka våra arbetsförberedande insatser till att även stötta människor som är redo att kliva in på arbetsmarknaden att gå vidare till arbete eller utbildning, säger Johanna Kock.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se

Om Kundval Rusta och Matcha (KROM)

Kundval Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att på kort tid komma ut i arbete eller utbildning. Målet med tjänsten är att deltagarna ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt. Med hjälp av en handledare hos leverantören får deltagaren individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller utbildning, till exempel kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning.