Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission öppnar stödcenter för personer på flykt från Ukraina

2022-04-04
Den 12 april öppnar Stockholms Stadsmission ett temporärt stödcenter i centrala Stockholm för att möta människor som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina. Här ska deltagare, på en och samma plats, snabbt kunna få basbehovsstöd, enklare rådgivning och länkning till andra organisationer och myndigheter.

Stockholms Stadsmission gör bedömningen att ett samlat stöd skapar mest nytta, och utgår ifrån befintlig verksamhet för att snabbt kunna upprätta en verksamhet som kan erbjuda flexibilitet och kvalitet.

- Vi har lång erfarenhet av att möta människor som flytt eller emigrerat till Sverige där vårt primära uppdrag är att erbjuda basbehovsstöd, juridisk rådgivning, meningsfulla sammanhang och ombudskap med fokus på långsiktig förändring. Stödcentret på Kungsholmen blir vårt bidrag till en knutpunkt för de människor som flytt Ukraina och som är i akut behov av stöd i olika former, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission.

Av de människor som flyr kriget i Ukraina och som kommer till Sverige söker sig, enligt Migrationsverket, en fjärdedel till Stockholm. Stockholms Stadsmission bedömer att behoven kommer att öka under de närmaste månaderna och kommer att skilja sig åt från individ till individ.

- När de mest akuta behoven såsom mat för dagen och tak över huvudet är tillgodosedda, finns fortfarande ett stort behov av att ta reda på vilka rättigheter man har som individ. Vilka myndigheter man behöver kontakta samt vilka möjligheter och förutsättningar man har för att etablera en mer långsiktig och hållbar tillvaro. Det ställer stora krav på den enskilda individen och här ser vi att vi kan göra stor skillnad genom att samla det stödet på en och samma plats, säger Åsa Paborn.

Stockholms Stadsmission driver sedan tidigare en rad verksamheter som arbetar med ombudskap, juridisk rådgivning och rättighetsarbete. Det är ett viktigt led i arbetet för att minska risken för exploatering och utnyttjande av utsatta grupper i samhället.

- En av konsekvenserna av att leva i social utsatthet är just risken att utnyttjas eller exploateras på olika sätt. Vi ser redan nu rapporter om människor som drar nytta av kriget i Ukraina på de mest cyniska sätt, exempelvis har risken för att bli utsatt för människohandel ökat. Vi vet av erfarenhet att en av de mest grundläggande faktorerna för att motverka den typen av exploatering, är att få god och relevant information om vilka rättigheter man har, och stöd av etablerade och seriösa organisationer. Ju fler forum som finns där människor kan få relevant information och professionellt stöd, desto bättre, säger Åsa Paborn.

Fakta Stockholms Stadsmission Stödcenter Ukraina

Stödcentret öppnar på Fridhemsgatan 32 den 12 april. Det är en temporär och riktad insats som kommer att vara öppen så länge det finns ett behov. Stödcentret är bemannat med bland annat två vägledare med erfarenhet av socialt arbete och språkkunskaper i ryska och ukrainska.

Öppettider: tisdag-lördag klockan 13–18.

Det här erbjuder stödcentret:
  • Hygienartiklar
  • Kläder
  • Presentkort till Stockholms Stadsmissions second handbutiker
  • Information om rättigheter och var människor kan vända sig för vidare stöd
  • Information om vilka verksamheter inom Stockholms Stadsmission som kan erbjuda ytterligare långsiktigt stöd
  • Kortare rådgivning utifrån varje individs situation

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se