Stockholms Stadsmission storsatsar med ny mötesplats för samhällsengagemang och gemenskap på Mariatorget

Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget. Illustration Stina Wirsén
2022-12-05
Den 8 december öppnar Stockholms Stadsmission en ny mötesplats i nyrenoverade lokaler på Mariatorget 10 på Södermalm. Under invigningshelgen arrangeras en rad evenemang för att välkomna allmänheten till en mötesplats för alla. Genom en ny scen för kultur och samhällsdebatt, servering och generösa öppettider ska verksamheten främja gemenskap, kunskapsutbyte och en lättillgänglig plats att söka stöd på för människor i utanförskap.

Vikten av möten i en polariserad tid

I tider av en ökad social polarisering och utsatthet är behovet av naturliga mötesplatser för människor i olika livssituationer större än någonsin. Därför öppnar Stockholms Stadsmission en ny mötesplats vid Mariatorget, där fler människor i social utsatthet får tillgång till ett tryggt och stöttande sammanhang, och möjlighet att delta i kulturliv och samhällsdebatt. Stockholms Stadsmission har sedan 2015 bedrivit en öppen dagverksamhet på adressen. Sedan 2021 har en omfattande renovering gjorts för att utöka kapaciteten och möjliggöra ett utbud som speglar hela Stockholms Stadsmissions verksamhet.

– Nu storsatsar vi på att skapa en mänskligare och mer hållbar stad. Genom den nya mötesplatsen kan vi stötta fler människor som saknar välfärd och trygghet till att förändra sitt liv, och samtidigt erbjuda en bredare allmänhet att delta i olika aktiviteter och fördjupa sitt samhällsengagemang, säger Linda Larsson, chef mötesplats Mariatorget på Stockholms Stadsmission.

Något för alla

När verksamheten nu öppnar i ny tappning erbjuds ett brett utbud av aktiviteter inom fyra temaområden: Mat och gemenskap, Kultur och hälsa, Rättigheter och folkbildning, samt Livsfrågor. Mötesplatsen kommer hålla öppet mellan 11.3020 alla dagar i veckan och servera lunch och middag varje dag mellan 11.30–14 och 1619. Syftet är att skapa en tillgänglig plats för människor som lever i utanförskap och söker stöd och gemenskap, men också att erbjuda ett utbud för en bredare allmänhet.  

– Vi är stolta över att äntligen ha förverkligat vår vision om en mötesplats för alla. Genom att bygga en verksamhet som kombinerar vårt stöd i form av socialt arbete, arbetsintegration och utbildning med kultur och café- och restaurangverksamhet skapar vi en mötesplats dit alla är välkomna, säger Linda Larsson.

Stockholms Stadsmission köpte 2015 St Pauls-kyrkan på Mariatorget. Efter en varsam, men omfattande renovering invigs den nya mötesplatsen under en helg full av aktiviteter som inleds med ett öppet hus för allmänheten den 8 december.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se

Om renoveringen av St Paulskyrkan

St Paul vid Mariatorget på Södermalm var i stort behov av upprustning när Stockholms Stadsmission köpte byggnaden 2015. Bygglovet beviljades fyra år senare när Stadsmuseet och stadsantikvarien såg att renoveringen skulle bevara Stockholms kulturarv och bidra till en öppnare stadsbild av området runt Mariatorget. Det första spadtaget togs den 2 mars 2021. Storsatsningen på mötesplatsen vid Mariatorget är möjlig tack vare gåvor från ett antal större donatorer Stockholms Stadsmissions egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån.