Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare Miljöminister Karolina Skog tillträder som Sakkunnig Bostad på Stockholms Stadsmission

2022-09-14
Karolina Skog ansluter till Stockholms Stadsmission som Sakkunnig Bostad. Skog är tidigare miljöminister och kommer närmast från uppdraget som Statens särskilda utredare för social bostadspolitik. Karolina Skog tillträdde sitt nya uppdrag den 6 september.

Karolina Skog har stor erfarenhet av att verka inom svensk bostadspolitik och har också varit Miljöminister mellan 2016–2019. Under 2020 utsågs hon till Särskild utredare för den statliga utredningen En Socialt Hållbar Bostadsförsörjning som presenterades i mars tidigare i år. När hon nu lämnar politiken kommer Karolinas uppdrag på Stockholms Stadsmission kretsa kring att bygga relationer till privata och offentliga bostadsaktörer för att genom samverkan öka antalet socialt hållbara boendelösningar på bostadsmarknaden. Hon kommer även att spela en viktig roll i Stockholms Stadsmissions opinionsarbete för att motverka hemlöshet och främja en socialt hållbar bostadsmarknad.

Jag är väldigt glad över att få möjligheten att stärka Stockholms Stadsmissions arbete med att skapa fler socialt hållbara bostäder och en mer tillgänglig bostadsmarknad. Jag har valt att gå till Stockholms Stadsmission eftersom det är en organisation som kombinerar mod att prova nya lösningar för att stävja hemlöshet med gedigen erfarenhet av att möta människor där de befinner sig. I mina politiska uppdrag har jag på olika sätt verkat för en stark idéburen sektor och för samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. Det är därför naturligt för mig att ta steget att arbeta för en idéburen organisation, säger Karolina Skog.

Sänka trösklarna på bostadsmarknaden

Stockholms Stadsmission har verkat för att bekämpa utanförskap i över 150 år och har lång erfarenhet av att skapa boendelösningar för att stötta människor utan hem att ta sig ur sitt utanförskap. Inom ramen för Stockholms Stadsmissions nya strategi kommer det arbetet att intensifieras än mer. Bland annat genom att utveckla en rad innovativa bostadslösningar för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden i samverkan med fastighetsägare.

Det här är en oerhört viktig rekrytering för Stockholms Stadsmission. Karolina Skogs gedigna kunskap inom bostadspolitik och stora engagemang för socialt hållbara bostäder kommer att bli en otroligt värdefull resurs i vårt arbete framåt. Vi ser fram emot att vidareutveckla och konkretisera Stockholms Stadsmissions modeller och koncept för en mer socialt hållbar bostadsmarknad tillsammans med Karolina, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission.

För mer information, kontakta: 

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se