Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allt om St Pauls ombyggnation

Här har vi samlat information om själva ombyggnationen av St Paul.

Hur länge kommer bygget att pågå? 

Från mars 2021 och drygt 15 månader framåt pågår bygget. Med planerad invigning hösten 2022. 

Hur har beslutet fattats? 

Stockholms Stadsmission köpte St Paul 2015 med löftet att bibehålla miljön och bevara platsens viktiga samhälleliga funktion. Underhållet var vid övertagandet mycket eftersatt och visionen har från start varit att investera i en utökad mötesplats för människor med olika bakgrund med fokus på Stockholms Stadsmissions deltagare som lever i social utsatthet. 2019 erhölls bygglov efter att Stadsmuseet och Stadsantikvarien godkänt Spridds arkitektförslag Två Torg från 2017.

Riskerar bygget att dra ner värdet i området? 

Södermalm generellt, och området kring Maria specifikt, är en unik plats som historiskt präglats av mångfald. St Paul är en dynamisk, populär och viktig mötesplats i Stockholms Stadsmissions regi i behov av upprustning. Vi investerar nu avsevärt i byggnaden för att bevara dess kulturarv och förhöja stadsmiljön runt Mariatorget. Syftet är att skapa en attraktiv mötesplats för människor med olika bakgrund. 

Hur kommer det sig att ni informerar om bygget först nu? 

Alla byggprojekt följer en gängse process där kommunikationen utgår från beslut som bygglov, byggstart, projektplan och dylikt. Vårt förhållningssätt är självklart att driva en proaktiv och transparant kommunikationslinje. Vi kommer att uppdatera information om bygget på denna plats, på området runt bygget och vid olika informationsmöten.  

Kommer aktörer i närområdet kompenseras på något sätt för bygget?

Alla byggprojekt följer ett gängse förfarande som inkluderar beslut från statliga och kommunala aktörer och ibland medför dessvärre en del störningsmoment för människor i närområdet. Ombyggnationen av St Paul innebär bevarande av ett kulturarv och en förhöjd stadsbild.  

Här på webben kan du lämna in synpunkter och rapportera eventuell störning. Här hittar du även kontaktuppgifter till aktörer involverade i bygget. Du är även välkommen till informationsmöten och andra aktiviteter för er som bor och arbetar i närområdet.   

Har ni medel för att täcka hela ombyggnationen?

Stockholms Stadsmission har säkerställt hela grundinvesteringen i St Paul genom en kombination av ett fåtal större gåvor, egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån. Stockholms Stadsmission kan även långsiktigt finansiera driften av verksamheten. 

Riskerar bygget att pausas eller försenas?

Tidsplaner för byggprojekt är alltid utsatta för prövningar, men vi har en solid byggplan baserad på byggentreprenörens process och beräkningar och en grundfinansiering som bygger på en kombination av ett antal större gåvogivare, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett förmånligt banklån.   

Gör ni upprustningen på ett kulturbevarande sätt? 

Bygglovet för St Paul erhölls 2019 efter att Stadsmuseet och Stadsantikvarien godkänt arkitektfirman Spridds vinnande förslag Två Torg. Avgörandet för bygglovet för förändringarna av det inre rummet var avsikten att bibehålla eller återställa rummets centrala delar, samt Stockholms Stadsmissions avsikt att använda byggnaden för dess ursprungliga syfte. 

Hur kommer platsen att se ut när ombyggnaden är klar? 

När Stockholms Stadsmission tog över byggnaden 2015 var fastigheten sliten och underhållet eftersatt. Vi investerar nu avsevärt i byggnaden för att bevara dess kulturarv och förhöja stadsmiljön runt Mariatorget. Syftet är att skapa en mötesplats för människor med olika bakgrund med fokus på Stockholms Stadsmissions deltagare som lever i social utsatthet. 

Tak, torn och takkors renoveras enligt ursprungligt skick och en ny grund läggs för att bära upp byggnaden. Mosaikfönstren renoveras och isoleras och fasaden återfår sin ursprungliga färg. Ventilation och uppvärmning moderniseras till att bli mer miljömässigt hållbar. 

Det yttre torget, det vill säga fastighetens träd och gräsyta omvandlas till en inbjudande del av Mariatorget. Den nya stadsparken på baksidan av byggnaden knyts ihop med Mariatorget – befintligt staket tas bort och gården görs tillgänglig för alla. 

Byggen blir ju alltid försenade – har ni med detta i beräkning? 

Tidsplaner för byggprojekt är alltid utsatta för prövningar och byggplanen på 15 månader är baserad på en uppskattning från huvudentreprenaden M3 Bygg. Information om restaureringen finns löpande att följa på www.stadsmissionen.se/stpaul

Vill du komma i kontakt med Stockholms Stadsmission? Hör av dig till:

Stockholms Stadsmission
Box 47073, 100 74 Stockholm
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se