Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar

Här hittar du information vår nya mötesplats för gemenskap och samhällsengagemang vid Mariatorget.

Vad är mötesplats Mariatorget?

Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget är en plats för gemenskap och samhällsengagemang. Här ska fler människor i utsatthet få tillgång till en plats att söka stöd på, och möjlighet att delta i kulturliv och samhällsdebatt. Det är en plats för samtal, gemenskap, kunskapsutbyte, kulturupplevelser och nätverksskapande mellan människor i olika livssituationer.  ​Det kommer bli en dynamisk, inkluderande och hållbar mötesplats för alla som söker förändring i sitt liv eller vill fördjupa sitt samhällsengagemang. Besökaren kan välja att antingen engagera sig i aktiviteterna som erbjuds, eller söka sig till platsen för stillhet, helt utan krav på delaktighet.

Vad har ni för öppettider och utbud?

Från och med slutet av november har Stockholms Stadsmission aktiviteter i lokalen. Information om aktiviteter och utbud uppdateras löpande här.  

Mötesplatsen är öppen kl. 11.30-20 alla dagar. Restaurangen har öppet för lunch alla dagar kl. 11.30-14 och middag kl. 16-19.

Aktiveter och innehåll ryms inom mötesplatsens fyra temaområden:  

- Mat och gemenskap 
- Kultur och hälsa 
- Rättigheter och folkbildning 
- Livsfrågor   

Varför har ni gjort den här satsningen?

Satsningen på vår nya mötesplats ger oss möjlighet att hjälpa fler människor som saknar välfärd och trygghet till att förändra sitt liv, men även en bredare allmänhet att delta i olika aktiviteter samt fördjupa sitt samhällsengagemang. Mötesplatsen kommer bli ett nav för Stockholms Stadsmission och rymma många parallella aktiviteter. Att erbjuda våra deltagare möjlighet att aktivt delta i samhällsfrågor är en viktig komponent då vi vet att det bidrar till ett minskat utanförskap. Visionen är att det ska vara en välkomnande plats för det personliga mötet, en plats där relationer byggs och där alla bemöts med värdighet och respekt. Förhoppningen är att skapa samhällsarena som bidrar till vår vision om ett mänskligare samhälle – för alla.

Hur jobbar ni med temaområdet Mat och gemenskap och hur är det kopplat till er restaurang?

Temaområdet Mat och Gemenskap fokuserar på måltiden som en möjlighet till gemenskap som kan leda till nya möten och personliga förändringsresor. Restaurangen erbjuder mat varje dag. Genom vår restaurang vill vi skapa känslan av att komma in i ett gemensamt vardagsrum där besökaren kan träffa nya vänner eller bara sitta i sitt hörn och ta en kopp kaffe, läsa en tidning och ändå uppleva gemenskap. 

Restaurangen drivs utifrån ett hållbarhetstänk med arbetsintegrerade verksamhet som ett naturligt inslag. 

Hur jobbar ni med temaområdet Kultur och hälsa och vilka typer av aktiviteter ingår?

Genom temaområdet Kultur och hälsa ska mötesplatsen bli en självklar plats för människor med skilda livserfarenheter att få möjlighet att ta del av olika kultur- och hälsorelaterade aktiviteter. 

Inom detta temaområde arbetar vi för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande miljö där aktiviteter och event som konserter, dans, konstutställningar får plats. Även att skrivargrupper, teatergrupper, meditation, modevisningar, musik och målarverkstad kan ha sin hemvist i mötesplatsen. Mötesplatsen blir en kulturscen där man möter både det väntade och det oväntade. 

Inom detta område samarbetar vi både med interna och externa aktörer inom kulturområdet och ser fram emot samverkan och olika gästspel av musik- teater-, konst- och dansföreställningar. Är du intresserad av att samarbeta med oss inom kultur och/eller hälsa? Kontakta chef Kultur och hälsa, Rebecka Törnkvist på: rebecka.tornkvist [at] stadsmissionen.se 

Hur jobbar ni med temaområdet Rättigheter och folkbildning och vilka typer av aktiviteter ingår?

Temaområdet Rättigheter och folkbildning har som primärt fokus att ge besökare en ökad känsla av egenmakt, delaktighet och tillhörighet i samhället. Den här delen av verksamheten ska på olika sätt bidra med stöd till ökad hälsa genom att sociala rättigheter identifieras och tillgodoses men också lyfts upp på systemnivå. Relevanta gruppaktiviteter kommer att erbjudas i kombination med olika konstnärliga uttryckssätt i Mötesplats Mariatorgets övriga temaområden kring rättighetsfrågor. Här kan också individer mötas och länkas vidare till Stadsmissionens övriga verksamheter eller andra relevanta samhällsinstitutioner. I området ingår folkbildning med olika aktiviteter såsom studiecirklar utifrån deltagarnas intressen, stöd i att skriva arbetsansökningar, utbildningar i t.ex. arbetstagares rättigheter, workshoppar i social mobilisering (arbete där människor går samman för att förändra orättvisor samt att kräva förändring av ansvariga aktörer). 

Tidigare fanns Mötesplats St Paul i byggnaden, varför valde ni att avsluta den verksamheten?

I och med att lokalerna behövde renoveras så har verksamheten Mötesplats St Paul temporärt huserat i närliggande lokaler på Södermalm. Nu när vi öppnar verksamheten på Mariatorget igen ser vi fram emot att välkomna våra deltagare tillbaka dit. Vi kommer fortsätta erbjuda samtalsgrupper, aktiviteter och lunch precis som innan.  Genom renoveringen av mötesplatsen kan vi samtidigt möjliggöra att fler har tillgång till verksamheten och ett bredare utbud av aktiviteter.

Hur ställer sig era deltagare till den nya mötesplatsen?

I samband med att vi inledde den här satsningen gjorde vi en gedigen förstudie för att säkerställa att mötesplatsens utbud, innehåll såväl som fysiska utformning är i linje med behovet bland de människor vi möter, och utifrån våra medarbetares erfarenheter. Förstudien syftade även till att säkerställa att utformningen och innehållet skapar förutsättningar för möten mellan olikar, något som är utmanande men en viktig del i att uppnå verklig och bred samhällelig förändring. 

Vi är måna om att skapa verksamheter som utgår ifrån de behov vi möter och ser. I planeringen av mötesplatsen har vi därför bjudit in deltagare för att ta del av deras behov och förväntningar på den nya verksamheten. Och det kommer vi fortsätta göra för att vidareutveckla verksamheten.  För oss är det viktigt att deltagarperspektivet finns med i allt vi gör. Vi är glada över att den här renoveringen möjliggör att fler har tillgång till verksamheten och över att kunna erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter. Fler kommer att kunna mötas med den respekt och värdighet som alla människor förtjänar. 

Är det en bra idé att ”blanda” social verksamhet med kultur, utbildning m.m.?

Att få möjlighet att delta i samhällsfrågor är ett viktigt verktyg för att bryta känslan av utanförskap för människor som lever i social utsatthet. I vår nya verksamhet får människor i olika livssituationer mötas på ett ödmjukt och respektfullt sätt.

Har ni kompetens att arrangera utbildning, kulturverksamhet m m? 

Vår mötesplats vid Mariatorget ska finnas för Stockholms Stadsmissions deltagare, men även fungera som utbildningsplats för volontärer och de som vill starta egna projekt inom ramen för metoden social mobilisering (hur organisering av marginaliserade och diskriminerade grupper i samhället kan bidra till social förändring och utveckling). Vi har lång erfarenhet av att anordna den typen av träffar och utbildningar. Vi vill också att kulturutbudet ska främja samverkan och kommer att samarbeta med andra kulturinstitutioner i Stockholm för att fylla verksamheten med ett brett kultur- och debattutbud. Mötesplatsen kommer dessutom att erbjuda återkommande föreläsningar om sociala samhälls- och demokratifrågor.

Finns det en faktisk efterfrågan på en mötesplats som denna?

Den sociala polariseringen ökar och vi ser ett stort behov av en fysisk plats för verksamhet som driver utvecklingen av ett mänskligare samhälle. Stockholms Stadsmission bekämpar utanförskap på individ- och samhällsnivå och i den nya verksamheten kombineras arbetet för individen med arbetet på samhällsnivå. Intresset för satsningen har varit stort i projekteringsfasen bland såväl deltagare som är vår viktigaste målgrupp, som hos medlemmar, partners och givare.

Hur fungerar biljettbokning för era evenemang? 

Bokning av biljetter till mötesplatsens event görs genom kalendariet här på hemsidan. Det specificeras i kalenderhändelserna om bokning av biljett krävs eller ej. Vi har även öppna aktiviteter som inte kräver föranmälan eller biljett.

Är lokalen tillgänglighetsanpassad?

Entrén ligger i marknivå och alla lokaler på markplan är tillgänglighetsanpassade. På markplan finns även en RWC, skötbord och hörselslinga tillgängligt. Hiss finns till 2 av 3 mötesrum på plan 2.

Hur säkerställer ni att era deltagare kan ta del av kulturevenemang? Har de t.ex. råd att delta?

En andel av platserna på de evenemang som anordnas på mötesplatsen reserveras alltid för Stockholms Stadsmissions deltagare utan kostnad. Detta för att göra att alla ska ha möjlighet att delta i kulturella evenemang och samhällsdebatt, oavsett ekonomisk situation.

Jag vill bli volontär på mötesplatsen. Hur går jag till väga?  

Vi söker lunch- och middagsvolontärer och eventvolontärer till vår nya mötesplats vid Mariatorget. Lunchpasset är kl. 10.30-15.00 och middagspasset kl.15.30-19.30. Eventvolontärer gör punktinsatser på aktiviteter fr.o.m. mitten av november. Läs mer om hur du blir volontär här

Hur fattades beslutet att skapa mötesplatsen? 

Stockholms Stadsmission köpte St Paulskyrkan 2015 med löftet att bibehålla miljön och bevara platsens viktiga samhälleliga funktion. Underhållet var vid övertagandet mycket eftersatt och visionen har från start varit att investera i en utökad mötesplats för människor med olika bakgrund med fokus på Stockholms Stadsmissions deltagare som lever i social utsatthet. 2019 erhölls bygglov efter att Stadsmuseet och Stadsantikvarien godkänt Spridds arkitektförslag Två Torg från 2017.

Hur gick renoveringen till?

Stockholms Stadsmission köpte St Paulskyrkan vid Mariatorget 2015 med löfte att bevara byggnadens kulturvärde och viktiga samhällsfunktion som välkomnande mötesplats. Samma år öppnade Stockholms Stadsmission verksamheten St Paul – en populär och dynamisk mötesplats med stöd-, måltids- och umgängesaktiviteter för människor som lever i social utsatthet. 

Byggnaden var nergången när Stockholms Stadsmission tog över. Visionen 2015 var att rusta upp och skapa en inkluderande mötesplats för i första hand Stockholms Stadsmissions deltagare, men i ett större perspektiv även öppna upp för möten och kunskapsutbyte med en samhällsengagerad allmänhet.  

2019 erhölls bygglov efter att Stadsmuseet och Stadsantikvarien godkänt arkitektförslaget Två Torg som arkitektfirman Spridd tog fram 2017. Byggnaden ska renoveras varsamt enligt Stockholms Stadsmuseums klassificering av kyrkan som synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 

Tack vare generösa donationer, lång planering och hårt arbete har visionen om mötesplats Mariatorget blivit verklighet. Det första spadtaget togs mars 2021 och renoveringen avslutades i oktober 2022.

 

Vem stod för investeringen av ombyggnationen?

Projektet finansieras av Stockholms Stadsmission och är möjligt tack vare ett antal större donatorer, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån.

Har du frågor om Mötesplats Mariatorget som inte besvarades här?
Kontakta: info.mariatorget [at] stadsmissionen.se

Stockholms Stadsmission
Box 35, 131 06 Nacka
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se