Allmän kurs för dig som är mellan 16-18 år

Det finns möjlighet att studera på allmän kurs om du är mellan 16 - 18 år. Det är din hemkommun som avgör om du kan börja studera hos oss.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) ska enligt skollagen (29 kap. 9 §) erbjuda ungdomar – under 20 år som saknar gymnasieexamen – lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Enligt Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, kan folkhögskolans allmänna kurser vara ett alternativ för att komplettera sin utbildning. Stockholms Stadsmissions folkhögskola erbjuder allmän kurs både på grundskolenivå och gymnasial nivå. Allmän kurs på gymnasial nivå ges både på plats och på distans.

Kontakta gärna rektor Anna om du har frågor om studier på allmän kurs för deltagare under 18 år.

anna.runer [at] stadsmissionen.se (anna[dot]runer[at]stadsmissionen[dot]se)

 

 

Allmän kurs grundskolenivå

Om du inte blev klar med grundskolan kan du läsa in svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska på grundskolenivå.

Allmän kurs gymnasienivå

Skaffa gymnasiebehörighet på någon av våra kurser på gymnasienivå. Du kan välja mellan tre inriktningar och antingen plugga på plats på vår folkhögskola i Stockholm eller på distans.