Studiemedel från CSN

När du studerar på folkhögskola har du rätt att söka studiemedel, studielån och studiebidrag från CSN.

Studiemedelsansökan gör du på CSN:s hemsida.

I din ansökan till CSN är det viktigt att du noggrant fyller i korrekta uppgifter om din studiebakgrund. Det kan annars ge konsekvenser för om du får det högre eller lägre bidraget.

Skolstart 

När du påbörjat dina studier rapporterar skolan till CSN. Du måste också själv göra en studieförsäkran. Läs mer om hur du gör en studieförsäkran till CSN här.

Studieavbrott 

Om du avslutar dina studier rapporterar skolan avbrottsdatum till CSN. Du måste även själv meddela avbrottsdatum till CSN. Annars kan dina framtida möjligheter att få studiemedel påverkas. Läs mer om hur du meddelar avbrott i studier till CSN här.  

Studieresultat

Efter avslutad termin rapporterar skolan dina studieresultat till CSN. Om du inte har godkända studieresultat riskerar du att få studera utan medel från CSN.

Kontakta CSN direkt om du har frågor, via Mina sidor eller telefon 0771-276 000. Vid mer komplicerade frågor kan du vända dig till skolans studievägledare. 

I samband med antagning och vid skolstart får du mer information om studiemedel.