Barn och unga

Barn som leker ute på en av våra mötesplatser.
Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter och barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig delaktig i samhället.  

Stockholm är en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig, de ekonomiska klyftorna ökar och där alla inte har samma möjligheter till bra utbildning. Det drabbar barnen.  

Vi erbjuder skolor och mötesplatser där alla barn och unga är välkomna. Hos oss får varje barn och ungdom chansen att berätta sin livshistoria, känna sig betydelsefull och får tid att utveckla trygga relationer.  

Vår roll är att stå på barnens sida och kräva förändring när vi ser att samhället inte lever upp till sitt ansvar – att alltid se till barnets bästa.

Dina rättigheter som barn

  • Du har rätt att vara med och bestämma
  • Du har rätt till kunskap och information
  • Alla barn och ungdomar är lika mycket värda
  • Du har rätt att vara den du är
  • Du har rätt att må bra och vara trygg
  • Ingen får göra dig illa 
  • Du har rätt att få vara med din familj 
  • Du har rätt till utbildning
  • Du har rätt till lek, fritid, kultur och vila 

Källa: Barnombudsmannen (utdrag ur FN:s Barnkonvention)