Kvarntorpet – akutboende och stödboende

Kvarntorpet- akutboende, stödboende och daglig verksamhet.
Kvarntorpet erbjuder en trygg plats för män och kvinnor i hemlöshet med missbruksproblematik eller som lever i social utsatthet. Verksamheten omfattar ett akutboende och ett stödboende och drivs på uppdrag av Järfälla kommun.

Kvarntorpets uppdrag är att stötta och hjälpa individen på vägen mot ett självständigt liv. Individen får stöd från personalen för att i samverkan med placerande handläggare motiveras för att förändra sin livssituation. 

Kvarntorpets akutboende

Akutboendet har sex platser och tar emot män och kvinnor från 20 år som lever i hemlöshet. Placering sker via socialtjänsten i Järfälla kommun.

Kvarntorpets stödboende

Stödboendet har tio platser och riktar sig till män och kvinnor från 20 år som lever i hemlöshet. Placering på boendet sker efter biståndsbeslut från socialnämnden i Järfälla kommun.

Järfälla kommun

Järfälla kommuns logotype

Verksamheterna drivs på uppdrag av Järfälla kommun.

Therezia StefanzdotterWirén
Enhetschef
therezia.stefanzdotterwiren [at] stadsmissionen.se
Kontakta Kvarntorpet:
Det går att nå oss på dessa två nummer: 08-580 295 92

Besök oss:

Järfällavägen 153
177 41 Järfälla
Sverige