Migration och integration

Två kvinnor och ett barn i en korridor.
Fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig, förtryck och fattigdom. Föräldrar tar det svåra beslutet att lämna sitt land och låter kanske sina söner eller döttrar åka före – allt i förhoppningen om att skapa en bättre framtid för sina barn och sig själva.

Många människor kommer till Sverige på flykt undan krig eller i förhoppningen om att hitta försörjning och en bättre tillvaro. Vi verkar för ett humant bemötande av alla människor som kommer till Stockholm och för att främja integration för människor från hela världen.

Vi ger akut stöd som tak över huvudet och tillgång till dusch och mat. Vi erbjuder också rådgivning och information om svensk arbetsmarknad. För att främja delaktighet i samhället har vi bland annat sociala aktiviteter och språkundervisning.

Allt detta gör vi för att vi ser att alla, oavsett ursprung och bakgrund, är i behov av gemenskap, värme och sammanhang.

Råd och stöd