Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission Uppsökarteam bidrar till en tryggare stad

Stockholms Stadsmission uppsökarteam
Stockholms Stadsmission uppsökarteam vänder sig till personer i akut hemlöshet och utsatthet runtom i Stockholm. Sedan hösten 2020 samarbetar teamet med SL för att erbjuda stöd och trygghet i kollektivtrafiken.

John arbetar som uppsökare i natteamet på Stockholms Stadsmission. John berättar att hans jobb som uppsökare går ut på att söka upp och ge stöd och hjälp till personer som befinner sig i akut hemlöshet eller utsatthet runtom i Stockholm. Det kan handla om att dela ut sovsäckar och enklare mat, men framför allt om att informera och länka personer vidare till verksamheter där de kan få stöd utifrån sina behov. Det uppsökande arbetet pågår både dag- och nattetid. Varje dag och kväll åker teamet tunnelbana, buss och pendeltåg i hela Stockholmsregionen som en del av ett samarbete med SL. Syftet är att minska utsattheten i kollektivtrafiken.

– En stor del av vårt uppdrag är att länka personer vidare till organisationer där de kan få möjlighet till hjälp. Det kan till exempel vara till vården, socialtjänsten eller verksamheter som kan hjälpa människor att få logi för natten, berättar John.

Samarbete med SL i hela Stockholms län

Samarbetet med SL pågår fram till 2025 och innebär att Stockholms Stadsmission är närvarande i kollektivtrafiken drygt 60 timmar per vecka, både dag som natt. Till skillnad från vad många tror rör sig Stockholms Stadsmissions uppsökarteam i hela Storstockholm, inte bara i City.

– Vi rör oss över hela Storstockholm och får kontakt med väldigt många människor. Vi bygger relationer och det är det som det handlar om väldigt mycket - att skapa möjlighet till att hjälpa andra. För personer i akut hemlöshet är vår förhoppning att på längre sikt kunna skapa vägar fram till olika boendelösningar, antingen via oss eller via andra aktörer, säger John.

Jan tar ofta hjälp av natteamet

En av de personer som natteamet brukar ha kontakt med är Jan. Han har varit bostadslös i drygt åtta år och akut hemlös från och till under fyra. Jan sitter tillsammans med John och hans kollega Kashma i Stockholms Stadsmissions lokaler på Lundagatan på Södermalm. Stämningen mellan dem är varm och förtrolig, de har träffats många gånger.

– Jag brukade besöka Stockholms Stadsmission på Fleminggatan och där hörde jag talas om uppsökarna. Första gången vi sågs stod John och hans kollegor och delade ut kaffe en kväll. Då fick jag reda på att de också delade ut till exempel liggunderlag och sovsäckar.

Jan är född och uppvuxen i Stockholm och jobbar i byggbranschen när han har möjlighet. Han kom i kontakt med uppsökarna för några år sedan, sedan dess tar han kontakt när han känner att han behöver.

– Jag vet ju att om jag vill ha hjälp med en sovsäck, då ringer ju jag natteamet. Det är framför allt det jag behöver hjälp med, men ibland har jag också fått hjälp att kontakta vården till exempel. Oftast vet jag hur jag ska ta mig fram ändå. Men det är hemskt många som inte gör det, därför är uppsökarnas arbete väldigt viktigt. Det är ett viktigt stöd för människor som behöver hjälp.