Anmäl dig som medlem

Bli medlem i Stockholms Stadsmission genom att fylla i formuläret nedan. Medlemskapet kostar 250 kronor per år. När du skickat in din anmälan får du ett inbetalningskort med posten. Ditt medlemskap aktiveras när årsavgiften är betald. Välkommen!
ååååmmdd

Vi värnar om våra medlemmars integritet. Stockholms Stadsmission följer därför kraven som ställs att hanteringen och behandling av personuppgifter sker lagligt, korrekt och öppet. Vi hanterar de personuppgifter som ändamålet kräver, och arbetar med uppgiftsminimering och lagringsminimering.

Läs mer kring vilka personuppgifter vi hanterar, i vilket syfte och vart du kan vända dig med frågor i avtalsvillkoren nedan.

Avtalsvillkor
För medlemmar i Stockholms Stadsmission 

Information om hur Stockholms Stadsmission hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen fr.o.m. den 25 maj 2018.

Stockholms Stadsmission, (Org.nr 802003-1954 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och andra tjänster knutna därtill. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakt” i menyn på hemsidan.

Stockholms Stadsmission använder plattformen Mobilise för medlemshantering. 
Syftet med att lagra dina personuppgifter är följande:
*Säkerställa att du kan utföra dina uppgifter som medlem inom organisationen enligt stadgarna. Vi behöver kunna identifiera dig och ge dig information om betalning av medlemsavgift, kallelse till årsstämma med mera.  

För att kunna hantera ditt medlemskap hos oss behöver vi registrera dina personuppgifter i vårt medlemssystem. 

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar bara det minsta möjliga, namn, kontaktuppgifter och födelsedatum. Plattformen ska inte innehålla några känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om ras, etnicitet, hälsotillstånd, sexualliv, fackförenings-medlemskap eller politisk, religiös eller filosofisk övertygelse). 


Vi skyddar dina personuppgifter
Stockholms Stadsmission och Mobilise intygar att personuppgifterna skyddas i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen.

Vi lagrar personuppgifter under en begränsad tid
Vi lagrar dina personuppgifter, liksom icke-identifierbar information om dig, endast under tiden då du är medlem.

Din information används inte i kommersiella syften.

Dina rättigheter
Du har rätt (i enlighet med kap 3, art 20, § 1 Dataskyddsförordningen) att begära ut dina registrerade personuppgifter i allmänt format, rätt att begära rättelse eller begära att vi tar bort dessa efter avslutat uppdrag.

Om du tycker att dina personuppgifter har hanterats fel, har du möjlighet att anmäla det till dataskyddsombudet via Stadsmissionens växel på telefonnummer 08-684 230 00, eller kontakta Datainspektionen.