Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anders Bodin Fastigheter

Anders Bodin fastigheter stödjer Stockholms Stadsmissions arbete för människor i utsatthet i Stockholm.

Vi på Anders Bodin Fastigheter driver målsättningen ”att alla ska ha rätt till ett boende” genom att engagera sig i Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam.

Det är vårt ansvar som fastighetsägare att skapa bättre humana förutsättningar för människor i utsatthet. Vi önskar bidra med vår långsiktighet även i vårt engagemang för att motverka hemlöshet, alla ska ha rätt till tak överhuvudet och en trygg plats.

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission