Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SBAB stödjer Bobyrån

Johanna Bark Projektledare Hållbarhet SBAB
SBAB har stöttat Stockholms Stadsmission sedan många år tillbaka. De vill bidra till bättre boende och boendeekonomi, Johanna Bark, projektledare Hållbarhet berättar mer.

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut? 
Johanna: SBAB:s mission är att bidra till bättre boende och boendeekonomi för alla vilket också är utgångspunkten för vårt samarbete med Stockholms Stadsmission. Det finns en koppling mellan vår mission och de verksamheter vi har valt att stödja där Uppsökarteamet och Bobyrån är tydliga exempel på detta.

SBAB har stöttat Stockholms Stadsmission i 19 år- och det är också viktigt för oss att det är ett långsiktigt samarbete som vi engagerar oss i över tid. 

Samarbetet med Stockholms Stadsmission har också en koppling till vår affär vilket bland annat är tydligt i vårt engagemang i projekt Särskildnyttan. Vi lånade ut en resurs till projektet vilket var avgörande för att Stockholms Stadsmission skulle kunna bygga upp Bobyrån. Vi bidrog också genom att bygga broar och skapa möten med våra företagskunder vilket var viktigt då Särskildnyttan var ett projekt som visade på vikten av att hitta nya samarbetsformer. 

Nu är projektet slut men vi har valt att fortsätta finansiera Bobyrån och tycker att det är bra att Stockholms Stadsmission har valt att utöka målgruppen för verksamheten. Vi märker också av de ökade klyftorna i samhället, och att det är fler grupper som inte har råd att bo. Vi vill arbeta för att alla ska få ett hem och fortsätter därför med vårt långsiktiga engagemang. 

Samarbetet innebär också att våra medarbetare har möjlighet att volontärarbeta på arbetstid vilket vi gjort bland annat gjort genom att hjälpa till på den årliga Jullunchen i Kungsträdgården och genom att ställa i ordning för sommarkollo på Vännebo.

Vi kan inte lösa frågan om strukturell hemlöshet själva. Därför behöver vi samarbeta med aktörer som är proffs på området.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Johanna: Att uppnå vår mission - bidra till bättre boende och boendeekonomi kräver ett långsiktigt engagemang. En del av det arbetet är att hjälpa dem som har det tuffast. Vi kan inte lösa frågan om strukturell hemlöshet själva. Därför behöver vi samarbeta med aktörer som är proffs på området. Vi tycker att Stockholms Stadsmission har kunskap, erfarenhet och hjärtat på rätt ställe kopplat till alla de människor som inte har ett tryggt boende. Vi tror att vårt samarbete accelererar deras jobb och därför har vi valt att samarbeta med Stockholms Stadsmission!

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Johanna: För SBAB är hållbarhet en ledstjärna i allt vi gör, både strategiskt men även i vårt dagliga arbete.  Vi på SBAB vill att alla ska kunna bo i bostäder som våra kunder har råd med, att de ska kunna fatta kloka beslut för en trygg boendeekonomi och att de ska kunna bo hållbart. Både idag och i framtiden. Vi är också med och påverkar vad som byggs och hur det byggs.

SBAB var till exempel första banken i Sverige som i början av året lanserade ett helt grönt kretslopp av pengar dvs. en upplåning av grön säkerställd obligation med gröna bolån som säkerhet. Vi lånar upp pengar grönt och lånar ut pengar grönt! Vi jobbar också aktivt för att finansiera socialt hållbara projekt t.ex. miljonprogram eller nya bostadsområden som ska vara inkluderande, etiska producerade och byggda för att fler ska ha råd att bo.

Varför väljer ni att engagera er i samhällsfrågor?
Johanna: Det är en naturlig del av vårt arbete – vi ser att bankerna har en viktig roll i samhället och där har vi som bolåneaktör en central roll att spela. Det handlar både om att minska vår negativa påverkan men också om att öka vår positiva påverkan – vi har den kraften att göra skillnad! Det finns också en koppling till våra värderingar där vi som bolag och individer vill vara med och göra skillnad i samhället. 

Därför samarbetar SBAB med Stockholm Stadsmission

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? 
Johanna: Samarbetet är ett konkret sätt att bidra till ett bättre boende och en boendeekonomi för alla– att vi menar allvar vilket vi är väldigt stolta över. Vi tycker att det är viktigt att ni som organisation har kompetens och erfarenhet – vi skulle inte kunna driva detta själva utan vi gör det tillsammans! 

Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Johanna: Våra kollegor arbetar så pass värderingsdrivet och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Att många väljer att volontärarbeta visar på intresse -det är viktigt och det finns en vilja hos alla medarbetare. Vårt samarbete med Stockholms Stadsmission är tydligt – ansvaret ligger inte hos någon annan, vi gör det på företagsnivå, men också som medarbetare kan man vara med och göra skillnad. Vi kommer att fortsätta uppmuntra engagemanget hos våra medarbetare det pågår 365 dagar om året – vi arbetar uthålligt!

Vi har en vilja medan Stockholms Stadsmission är proffsen som sköter utförandet. Det är en symbios! 

Läs mer om SBAB:s hållbarhetsarbete

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission

Om SBAB

SBABs affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.