Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

”Jag vill att mitt arv ska gå till en god sak” 

Genrebild på händer från Pixabay
Bernt har varit engagerad som volontär på Stockholms Stadsmission i över tio år. Nu på ålderns höst väljer han att också testamentera sina tillgångar till människor i utsatthet.

Tio år har gått sedan Bernt först kom i kontakt med Stockholms Stadsmission. Han har alltid varit en aktiv person och vill ha något vettigt att syssla med även när han är pensionär, som han själv uttrycker det.

– Ibland vill man bara känna att man tillför något, att man gör något bra, säger Bernt. Stockholms Stadsmission var välkänt för honom, han har känt till organisationen sedan han första gången kom i kontakt med begreppet hemlöshet.

– För mig har Stockholms Stadsmission haft ett gott klingande namn i många år. I värdegrunden finns en respekt för alla människor och ett väldigt öppet och generöst mottagande. Det finns också en bredd av verksamheter med fokus på både unga och gamla.

Extra engagemang för kvinnor i utsatthet

Som volontär har Bernt bidragit med sitt stöd hos flera verksamheter. Mest har han arbetat med kvinnor i utsatthet på Klaragården, något han känner extra för.

– Jag märkte snabbt ett tydligt behov hos kvinnorna som jag mötte. Och jag känner stor respekt för verksamheten. Personalen är väldigt fin och har ett fint bemötande. Det finns också ett bra samarbete för att skapa kontakt mellan kvinnorna och det offentliga, som socialkontoret. Personalen har stor kunskap om vad som krävs i myndighetskontakten och finns med som stöd hela vägen, säger Bernt.

– Jag har berättat om mitt engagemang för en del bekanta och vet att jag åtminstone har lockat över en att volontärarbeta, säger han och skrattar.

Testamenterar till förmån för utsatta

Som ensamstående har Bernt noga tänkt igenom och skrivit ner hur han vill att hans arv ska fördelas.

– Gör jag ingenting går mina pengar till Allmänna arvsfonden. Nu har jag själv bestämt att en del går till mina syskonbarn, men den stora delen skänker jag till en god sak. Eftersom jag inte har någon nära anhörig som är i behov av pengar känns det naturligt.
Han tycker att det är viktigt att hitta något som man sympatiserar med i valet av organisation att stötta, vare sig det handlar om volontärarbete eller testamentering.

– Jag rekommenderar alla att bidra till ett sammanhang som känns bra i hjärtat, det ger mening i livet. Om du vill dela med dig av ditt personliga engagemang ska det göras i en verksamhet som delar dina värderingar, säger Bernt. Sin egen testamenterade gåva vill han ska gå till de mest utsatta.

– Jag har inte specificerat det noga. Mitt förtroende för Stockholms Stadsmission är stort och jag litar på att de använder min gåva där den bäst behövs, säger Bernt. Och att gåvomedel behövs är Bernt övertygad om. Han beskriver Stockholms Stadsmission som ett viktigt komplement till det offentliga. 

– Det finns ett stort behov i att människor i utsatthet har någon som har tiden att möta dem. Inom det offentliga är det mindre personligt med olika handläggare varje gång, vilket innebär ett lägre intresse för individen. Stockholms Stadsmission fyller en lucka med det personliga bemötandet och omsorgen, menar Bernt.

Budskap till Stockholms Stadsmissions givare

Bernt har ett tydligt budskap till alla som idag skänker pengar till Stockholms Stadsmission och som vill göra ännu mer gott.

– Testamentera! Och gör det gärna hos Stockholms Stadsmission. Förutom att det går till något gott blir arvet väl utnyttjat hos en effektiv organisation. Med många volontärer är det dessutom ännu mer ekonomiskt där deltagarna får ut mer för varje krona, säger Bernt.

Ditt arv kan hjälpa framtida generationer

Allt fler väljer att skriva in Stockholms Stadsmission i sitt testamente. Det är en gåva där din omtanke lever vidare och fortsätter att stödja arbetet för människor i utsatthet. Genom att testamentera en penninggåva, din bostadsrätt eller andra värdeföremål bidrar du till att hjälpa barn, unga och vuxna med akut hjälp och långsiktigt stöd. Ditt förtroende förvaltas med största omsorg och vi tillhandahåller en givargaranti.

Jakob Apéria
Ansvarig testamentesärenden
jakob.aperia [at] stadsmissionen.se