Livsberättargrupper kan motverka äldres ofrivilliga ensamhet

Äldre människor sitter runt ett bort och pratar.
2020-01-07
Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre med syftet att bryta ensamhet, förebygga depression och ge ökad mening i livet.

Inom gruppen äldre finns många som lever i stor utsatthet. Utsattheten beror på:

  • Socioekonomiska faktorer
  • Psykisk- och fysisk sjukdom
  • Ofrivillig ensamhet

Stadsmissionen möter många av dessa äldre. Behovet av gemenskap, existentiella samtal om livet och ökad livskvalitet bland dem är stort. Utifrån detta har vi under tre år i specialprojektet Äldres psykiska och existentiella hälsa prövat och utvecklat samtalsgrupper. Dessa kallas livsberättargrupper och är för äldre med syfte att lindra ofrivillig ensamhet, förebygga depression och ge ökad livskvalitet.

Samarbete mellan föreningar

Projektet har skett i samverkan med de två ideella föreningarna S:t Lukas och Mind som båda verkar för psykisk hälsa och erbjuder rikstäckande stöd. S:t Lukas har 40 professionella mottagningar med bland annat psykoterapi, samtalsstöd och handledning. Mind erbjuder anonymt samtalsstöd i Äldrelinjen.

Projektet har finansierats via medel från Postkodlotteriet. #postkodeffekten

Beprövad metod

En beforskad strukturerad samtalsmetod används. Den bygger på en reminiscens (minnen) och problembaserad metod som är utarbetad av Ulla Peterson, lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Forskare har följt projektet

Följeforskning av projektet har gjorts och ett forskningsresultat presenterades i maj 2019 på projektets slutkonferens. 174 personer har fyllt i tre enkäter under åren 2016-2018. Enkäterna fylldes i före och efter gruppdeltagande samt ett halvår efter kursen avslutats. Intervjuer med tio deltagare ingick också i studien. Intervjuerna har satts samman i en bok.

Resultatet är mycket positivt och visade bland annat att 60 procent har fortsatt att träffas efter grupperna har avslutas. Deltagarna hade även minskad ångest och större framtidshopp. 97 procent skulle rekommendera en vän att delta i en livsberättargrupp. Att erbjuda samtalsgrupper med ett strukturerat upplägg är en relativt kostnadseffektiv insats som kan lindra ensamhet hos äldre.

Medel från Socialstyrelsen

Projektet och metoden har väckt stort intresse såväl internt som externt inom professionen. Den har även väckt intresse bland politiker, församlingar, vårdcentraler, media och allmänheten. 

I samband med projektets avslut utlyste Socialstyrelsen verksamhetsbidrag för ideella organisationer som arbetar mot äldres ofrivilliga ensamhet.

Under hösten 2019 sökte Sveriges Stadsmissioner detta bidrag och fick det. Bidraget möjliggör att vi kan fortsätta arbetet med livsberättargrupper.

Livsberättargrupper i höst

Vårens livsberättargrupper är fullbokade. Det är redan nu möjligt att anmäla intresse att vara med i en samtalsgrupp. Anmälan sker via denna länk. 


För mer information om grupperna, metoden och gruppledarutbildning kontakta:

Jonna Arb
Verksamhetsutvecklare existentiell hälsa
jonna.arb [at] stadsmissionen.se