Stiftelsen Bertil Strömberg bidrar till en mänskligare stad

Torbjörn Arnér, ordförande Stiftelsen Bertil Strömberg
2022-03-10
Stiftelsen Bertil Strömberg är en av de donatorer som bidrar till att förverkliga Mötesplats Mariatorget. När det invigs hösten 2022 kommer det vara en mötesplats som är öppen för alla och främjar gemenskap och samhällsengagemang. Torbjörn Arnér, ordförande i Stiftelsen Bertil Strömberg berättar mer.

Stiftelsen Bertil Strömberg inriktar sig på verksamheter och projekt som förbättrar livsvillkoren för människor i utsatthet.

– En röd linje i stiftelsens arbete är att bidra till organisationer som hjälper människor som saknar bostad och på olika sätt drabbas av konsekvenserna av detta. Det är en fundamental del i en människas liv att överhuvudtaget ha någonstans att ta vägen, säger Torbjörn Arnér.

Varför ni har valt att bidra till förverkligandet av just den här satsningen?
– Stockholms Stadsmission är en organisation som vi har jobbat ihop med under många år och i olika sammanhang. Vi tyckte att hela konceptet för mötesplatsen ramade in de stödområden som vi vurmar för. Tanken med Mötesplats Mariatorget är att samla människor med olika behov under en hatt och göra det på en central plats, vilket är väldigt viktigt, fortsätter Torbjörn Arnér.

Vilka förhoppningar ni har för den nya mötesplatsen?
– Det är min förhoppning att det ska bli en fredad samlingsplats. Att folk ska känna att de kan ta sig till den här platsen och få det stöd och hjälp som de behöver. Vi känner att det är en viktig del i vår verksamhet att vara med och bygga upp det här, säger Torbjörn Arnér.