Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om mötesplatsen vid Mariatorget

Två torg. Så kommer Mötesplats Mariatorget se ut efter ombyggnationen
Torsdag den 8 december öppnar Stockholms Stadsmission en ny mötesplats vid Mariatorget 10. Det kommer bli en plats för gemenskap och samhällsengagemang dit alla är välkomna.

Mötesplats Mariatorget kommer erbjuda ett brett utbud, med gemenskap och samhällsengagemang i sin kärna. Det kommer vara en plats för samtal, gemenskap, kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan människor i olika livssituationer. Fler människor i social utsatthet kommer även få möjlighet att delta i kulturliv och samhällsdebatt, något som är viktigt för att bryta känslan av utanförskap.  

Något för alla 

Besökare kommer få möjlighet att inspireras, skapa och dela sina erfarenheter under mötesplatsens generösa öppettider. För den som vill njuta av god mat och samtidigt göra gott för människa och miljö kommer det finnas en café-och restaurangverksamhet, som räddar matsvinn och erbjuder arbetsträning. I hjärtat av byggnaden kommer det finnas en scen där det går att både uppleva och skapa teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, debatter och liknande.  

Byggnaden kommer vara dynamisk, inbjudande och rymma en bredd av aktiviteter för sinne, kropp och hjärta. Besökaren kan välja att antingen engagera sig i någon i de många aktiviteter som erbjuds, eller söka sig till platsen för stillhet, helt utan krav på delaktighet. I Mötesplats Mariatorget ska det finnas något för alla. 

Frågor om Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget
info [at] stadsmissionen.se