Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det ska inte spela någon roll var du bor – alla som lever i hemlöshet behöver stöd

Omslag till rapporten Hemlös 2021. Illustration: Stina Wirsén.
2021-12-01
Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna, en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Den 1 december släpper Sveriges Stadsmissioner en ny hemlöshetsrapport där kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet granskats. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

- Den bistra verkligheten är att det är helt avgörande vilken kommun du lever i för att få rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig. För att kommunerna framgångsrikt ska kunna motverka hemlöshet krävs att politiken agerar nu, konstaterar Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission och talesperson för Sveriges Stadsmissioner i hemlöshetsfrågor.

Bristande likvärdighet

Sveriges Stadsmissioner har gått igenom vilka verktyg och insatser landets kommuner arbetar med för att förebygga och minska hemlöshet. Dessutom har 17 kommuner från norr till söder särskilt granskats. Där har intervjuer genomförts med ansvariga tjänstemän och politiska initiativ kartlagts. Landets alla stadsmissioner har fått ge sin bild av hur arbetet fungerar i kommuner där de är verksamma. Slutsatserna av granskningen är:

 • Det saknas långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet i kommunerna – generös tillämpning av insatser blandas med allt högre trösklar för stöd.
 • Det saknas kunskap om hemlösheten i den egna kommunen – de kommuner som mäter hemlöshet gör det ofta utan att följa Socialstyrelsens metod, samtidigt som de flesta inte mäter.
 • Det saknas effektiva modeller för samverkan med allmännyttan, andra fastighetsägare och icke-vinstdrivande idéburen sektor – både för att förebygga hemlöshet och hitta bostadslösningar för den som hamnat i hemlöshet.
 • ”Bostad Först” är en framgångsrik modell för att minska hemlösheten, men för att nå framgång krävs det att den används fullt ut vilket många kommuner inte gör. 

Våra slutsatser visar att det behövs ett tydligt statligt ansvarstagande för att kunna minska hemlösheten. Det är orimligt att inte ge kommunerna ett bättre stöd och tydliga riktlinjer för vilka insatser som fungerar och vilka metoder som ger resultat, fortsätter Åsa Paborn.

Fyra fokusområden

Stadsmissionen pekar ut fyra områden där staten kan göra skillnad om riksdag och regering samlar sig och visar en politisk vilja att på allvar minska hemlösheten i Sverige.

 1. Använd en ny nationell strategi mot hemlöshet som ett aktivt stöd till kommunerna i arbetet mot hemlösheten. Ge kommunerna tydliga riktlinjer för ett framgångsrikt arbete.
 2. Inför Bostad Först som modell i hela landet. Se till att den implementeras i alla kommuner och sprid kunskap om hur den ska användas modelltroget.
 3. Sänk trösklarna till en bostad för fler. Ändra regler för vilka krav som ställs på en bostadssökande så att även inkomster från till exempel försörjningsstöd räknas. Det är en åtgärd som har effekt.
 4. Ta den strukturella hemlösheten på allvar. Ge kommuner, byggbolag och organisationer i civilsamhället möjligheter att tillsammans möta behoven av bostäder som når de som står längst från den ordinarie bostadsmarknaden.

Presenteras vid digitalt seminarium idag klockan 9

Årets Hemlöshetsrapport presenteras vid ett digitalt seminarium onsdag 1/12 09:00. Vid presentationen medverkar:

 • Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission och talesperson hemlöshet Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Anna Lindskog, utredare Socialstyrelsen
 • Emma Hult (MP), ordförande Civilutskottet, Bostadspolitisk talesperson
 • Göran Gredfors (M), Kommunalråd, ordförande Socialnämnden Eskilstuna
 • Kristin Jacobsson (C), ordförande SHIS, gruppledare Socialnämnden Stockholm

Webbinariet modereras av Fredrik Saweståhl, Paues Åberg.

För mer information, kontakta: