Sveriges Stadsmissioner släpper rapport för att visa människorna bakom fattigdomsstatistiken

2023-10-17
Stockholms Stadsmission och övriga stadsmissioner runtom i landet möter allt fler människor i ekonomisk utsatthet. Tisdag den 17 oktober släpper Sveriges Stadsmissioner Fattigdomsrapporten 2023 på Stockholms Stadsmissions Mötesplats vid Mariatorget i Stockholm.

För nionde året i rad publicerar Sveriges Stadsmissioner en fattigdomsrapport för att sprida kunskap om ekonomisk utsatthet i Sverige och uppmärksamma de levnadsvillkor som allt fler människor tvingas in i till följd av det ekonomiska läget. Rapporten visar bland annat att matfattigdomen i Sverige växer och beskriver ett välfärdssamhälle satt i gungning, då allt fler människor vänder sig till Stadsmissionen för stöd till följd av en ohållbar ekonomisk situation.

Detta stämmer även för Stockholmsområdet. I takt med att inflationen stigit har trycket på Stockholms Stadsmissions verksamheter ökat runtom i länet, framför allt i de sociala matbutikerna Matmissionen där ökningen av antalet medlemmar växte rekordartat under 2022, från cirka 7 000 till 14 000. I år fortsätter antalet nya medlemmar öka i än högre takt än förra året.

– Stockholms Stadsmission ser med oro på att det ekonomiska läget riskerar att försätta stora grupper i samhället i ett utanförskap som tar lång tid att bryta om inte samhället sluter upp i tid. Behovet av våra verksamheter växte kraftigt under förra året och vi möter många människor vars livssituation har gått från allvarlig till akut till följd av det ekonomiska läget. Det här är en utveckling som behöver tas på stort allvar, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission.

Medarbetare på Stockholms Stadsmission vittnar om att många som söker sig till organisationen har det svårare än tidigare att få sina rättigheter tillgodosedda, trots att de omfattas av välfärdssystemet. Ombud i organisationen behöver i högre utsträckning finnas med i processen för att deltagare ska komma i kontakt med exempelvis socialtjänst. Samtidigt visar färska siffror från Kronofogden att antalet vräkningar som berör barn har ökat under 2023. Från Arbetsförmedlingen kommer rapporter om att antalet varsel nu ökar i hög takt. Stockholms Stadsmission efterlyser nu krafttag från politiskt håll för att säkra att människor som riskerar att hamna i ekonomisk utsatthet får det stöd de behöver i tid.

– Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att stötta människor i utsatthet, och är ett viktigt komplement och länk till det offentliga välfärdssystemet. Vi ser allt fler varningssignaler om lågkonjunkturens effekter för samhällets mest sårbara grupper och vill uppmana det offentliga att kroka arm med oss och det övriga civilsamhället för att möta den här utmaningen. Vi är beredda att möta ökande behov under åren som kommer, men vi kan inte göra det ensamma, säger Åsa Paborn.

Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2023 – ”Nu skäms man inte längre. Det är så många som sitter i samma båt”.

Rapporten presenteras under ett seminarium på Stockholms Stadsmissions Mötesplats vid Mariatorget den 17 oktober, kl. 14-15.

Medverkande:

  • Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner
  • Magnus Karlsson, Professor Marie Cederschiöld högskola
  • Fredrik Lundh Sammeli, Socialutskottets vice ordförande (S)
  • Martina Johansson, suppleant Socialutskottet (C)
  • Nike Örbrink, gruppledare Stockholms Stadshus (KD)
  • Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (S)
  • Johan Hultberg, ledamot i Socialutskottet (M)

Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs.

För mer information och anmälan, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se