Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Matmissionen öppnar ny butik i Norrtälje

Jörgen Friman, DLF, Johan Rindevall, Stockholms Stadsmission, Karin Brynell, SVDH. Foto: Anna Z Ek.
2023-05-08
Den 11 maj öppnar Matmissionen, Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker, en ny butik i Norrtälje. Matmissionen syftar till att minska matfattigdom och matsvinn, samt erbjuda arbetsträning till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Stockholms Stadsmission startade den första Matmissionen-butiken 2015 för att på ett hållbart sätt möta behoven bland människor som lever i matfattigdom. Konceptet bygger på att sälja produkter som riskerar att bli svinn, med ett särskilt rabatterat pris till människor i ekonomisk utsatthet, och att erbjuda arbetsträning i butik och lager till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under förra året var tillströmningen till Matmissionens butiker rekordstor. Effekterna av pandemin, det rådande ekonomiska läget och den stigande inflationen har framhävt behoven av sociala matbutiker än mer. Nu öppnar en butik i Norrtälje.

  Matmissionen fyller en viktig funktion, inte minst för de människor som har det allt svårare att få vardagen att gå runt med knappa ekonomiska resurser. Samtidigt är det ett koncept som skapar viktig samhällsnytta genom att omhänderta stora volymer produkter som annars riskerat att bli svinn och erbjuda människor att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning. Vi är väldigt glada över att öppna i Norrtälje, där vi vet att efterfrågan är stor, säger Johan Rindevall, chef Matmissionen på Stockholms Stadsmission.

Del av en nationell expansion

Matmissionen expanderar kraftigt under 2023 med fem nya butiker runtom i landet. Matmissionen i Norrtälje blir den nionde i Sverige. Expansionen är möjlig tack vare en branschgemensam satsning med Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel. Innan sommaren öppnar ytterligare en butik i Helsingborg, följt av Södertälje till hösten. Det pågår ett arbete med att undersöka möjliga lägen i Göteborg och Östergötland.

Produkterna som säljs i butikerna doneras primärt från dagligvaruhandelns och dagligvaruindustrins lager. Samarbetet är ett led i dagligvarubranschens arbete för att på sikt halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan. 

 Vi tillsammans med våra medlemmar är oerhört stolta över detta värdefulla samarbete. Att vi nu öppnar fler butiker runtom i Sverige, gör att Matmissionen kan möta både det växande behovet för de som lever i matfattigdom samtidigt som dagligvaruindustrin kan reducera sitt klimatavtryck genom minskat svinn, säger Jörgen Friman, vd på Dagligvaruleverantörers Förbund.

 Att vi nu i vårt samarbete med Stockholms Stadsmission och DLF tar steget utanför Stockholm känns både bra och som ett fint kvitto på ett framgångsrikt samarbete. Vi är väldigt stolta över att vara en del av Matmissionen som både hjälper dagligvaruhandeln att minska sitt matsvinn och stöttar de konsumenter med minst marginaler, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Butiken på Billborgsgatan 14 i Norrtälje invigs den 11 maj klockan 10.00. Media är välkomna att delta. Butiken öppnar upp för medlemmar att handla från kl. 12.00.

Butikerna i Skåne drivs av Skåne Stadsmission och butikerna i Göteborg drivs under namnet MatRätt av Räddningsmissionen. 

Har du frågor om medlemskap, kontakta:

Medlemskontoret: 08-121 559 28
 

För mer information, kontakta:

Kimberley Torchia, Tf pressekreterare Stockholms Stadsmission kimberley.torchia [at] stadsmissionen.se 070-425 64 89

Om Matmissionen

Matmissionen startades av Stockholms Stadsmission 2015 och är ett koncept för sociala matbutiker som möjliggörs genom ett samarbete med Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund. Matmissionen kombinerar ekologisk och social hållbarhet genom att rädda svinn, motverka matfattigdom och erbjuda arbetsträning. Varje butik har kapacitet att omhänderta upp till 1000 ton produkter per år. Matmissionen har mer än 25 000 medlemmar och totalt nio butiker runtom i landet. I Stockholms län finns Matmissionens butiker i Jakobsberg, Hägersten, Hallunda, Handen, Kista och Norrtälje.

För att bli medlem i Matmissionen och på så sätt kunna handla till en tredjedel av ordinarie pris, krävs att man har en nettoinkomst som understiger 12 163 kronor per månad. Beloppet är baserat på Försäkringskassans nivå för garantiersättning.

Antal aktiva medlemmar

2020

 • Stockholm: 6 253
 • Göteborg: 2 900
 • Totalt: 9 153

Butiker som öppnade under året: Göteborg-Flatås (mars), Stockholm-Jakobsberg (april)

2021

 • Stockholm: 7 252                     
 • Göteborg: 4 806                       
 • Skåne: 2 015                             
 • Totalt: 14 073

Butiker som öppnade under året: Malmö (oktober)

2022

 • Stockholm: 14 231                   
 • Göteborg: 8 649                       
 • Skåne: 4 000                             
 • Totalt: 26 880

Butiker som öppnade under året: Stockholm-Hallunda (feb), Göteborg-Rannebergen (mars), Stockholm-Handen (april), Stockholm-Kista (sep)