Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny ägare av Grillska Husets café och bageri i Gamla stan

2022-04-29
Stockholms Stadsmissions enhet Grillska Huset har fått en ny ägare från och med den 1 juni. Den nya ägaren Grillska Huset Restaurang & Konditori AB med vd:n Lars Sjölund i spetsen kommer tillsammans med nuvarande enhetschef Fidelia Hjelte att driva verksamheten vidare med ett fortsatt fokus på arbetsträning för människor som befinner sig långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Efter en gedigen process som påbörjades i december har Stockholms Stadsmission nu kommit överens med en ny ägare av enheten Grillska Huset i Gamla stan. Övergången sker den 1 juni 2022. I verksamheten ingår café, bageri, brödbod och matbod. Samtliga medarbetare erbjuds att följa med i övergången och den nuvarande enhetschefen Fidelia Hjelte fortsätter i sin roll som chef för Grillska Huset.

- Grillska Huset är en betydelsefull plats för både kunder, deltagare och medarbetare. För oss var det viktigt att hitta en aktör som kan driva verksamheten vidare på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, med en förmåga att ta vidare och utveckla arbetsintegrationen som är hjärtat i verksamheten. Vi överlämnar verksamheten förvissade om att den är i trygga händer och ser fram emot att följa Grillska Husets utveckling framåt, säger Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmissions styrelse tog i december 2021 beslut om att undersöka möjligheten att avyttra enheten Grillska Huset. Beslutet är ett resultat av ett strategiskt arbete där Stockholms Stadsmission gör bedömningen att utanförskapet har flyttat från innerstad till förort och därför ser ett stort behov av att finnas på fler ställen runt om i Stockholms län. Utöver det har Stockholms Stadsmission, trots fantastiska insatser från medarbetare, inte lyckats vända de ekonomiska utmaningar som funnits i verksamheten och ser därför att ett ägarbyte skapar nya och förbättrade förutsättningar för verksamheten att blomstra till sin fulla potential.

- Ett av Stockholms Stadsmissions uppdrag för att minska utanförskapet i samhället är att jobba med arbetsintegration vilket vi idag gör i hög grad och ser som ett av våra huvuduppdrag. Det är ett område vi kommer att utveckla och expandera under kommande år, för att vi ska vara en del av vägen tillbaka till arbetsmarknaden för fler. Ska vi lyckas med det uppdraget behöver vi finnas på fler platser i länet och fokusera på de områden där behoven är som störst, säger Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission.

Den 1 juni 2022 är det dags för Stockholms Stadsmission att överlämna verksamheten till den nya ägaren Grillska Huset Restaurang & Konditori AB och vd:n Lars Sjölund.

- Vi vill driva verksamheten för att vi tycker den är värdefull och förtjänar att bevaras. Grillska Huset är inte vilken restaurang eller vilket konditori som helst. Det är en institution, som både gäster och medarbetare har en stark relation till och en sådan tar man inte över för att göra till något annat än vad den är. Vi vill förädla verksamheten och bli ännu bättre, säger Lars Sjölund, vd Grillska Huset Restaurang & Konditori AB.

Under processen har Stockholms Stadsmission samarbetat med HRF Förmedling, en mäklare specialiserad på företagsöverlåtelser inom bland annat café- och restaurangbranschen.

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa de mest utsatta i samhället. 

Ett av Stockholms Stadsmission huvuduppdrag är att arbeta för ett mänskligare samhälle genom att bedriva arbetsintegration. Stockholms Stadsmission driver totalt 29 verksamheter som sociala företag som syftar till att erbjuda arbetsträning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2021 arbetstränade 766 personer i organisationen genom verksamheterna Matmissionen, Remake Stockholms Stadsmission, Stockholms Stadsmissions second hand och Grillska Huset.  

Om Grillska Huset 

Grillska Huset i Gamla stan är ett av Stockholms Stadsmissions sociala företag, vilket innebär att intäkterna återinvesteras för att kunna erbjuda arbetsträning till personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Grillska Husets verksamhet består av café och restaurang samt bageri, matbod och catering med kapacitet för ett 30-tal personer i arbetsträning.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se