Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sociala företag

Inom Stockholms Stadsmission drivs flera verksamheter som sociala företag. Målet är att få människor närma sig arbetsmarknaden. Under 2020 arbetstränade 586 personer inom Stockholms Stadsmissions sociala företag.

Ett socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med försäljning av produkter och tjänster.

Socialt företag definieras enligt Tillväxtverket enligt följande kriterier:

  • Kan ha vilken juridisk form som helst.
  • Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna/alternativt likvärdig verksamhet.
  • Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  • Fristående från offentlig verksamhet.

Inom Stockholms Stadsmission drivs second hand med lager, Remake, Matmissionen och Grillska Huset som sociala företag. Vi erbjuder arbetsträning inom ett flertal olika branscher. Här finns handledare och yrkescoacher som erbjuder personligt och yrkesmässigt stöd.