Stockholms Stadsmission överlåter terapiverksamheten Ung Hälsa till stiftelsen Young Solidarity Foundation

Kvinna och man tittar in i kameran och ler.
2019-09-19
Den nybildade stiftelsen Young Solidarity Foundation övertar terapiverksamheten Ung Hälsa med start den 14 oktober. Stiftelsen har som mål att utöka kapaciteten, erbjuda fler behandlingsmetoder samt bedriva opinionsbildning kring unga vuxnas psykiska ohälsa. Befintliga och nya patienter, medarbetare och volontärer välkomnas in i ny regi.

För Stockholms Stadsmission var det viktigt att hitta en huvudman som kan säkerställa en kvalitativ behandling för befintliga patienter, erbjuda fler psykoterapi och samtidigt vara en samhällsröst för unga med psykisk ohälsa.

– Grundarna av stiftelsen Young Solidarity Foundation visade på gedigen erfarenhet, engagemang, och en tydlig vision av verksamheten framöver. De uppfyllde samtliga av våra högt uppsatta överlåtelsekriterier och visade även på nya idéer i linje med verksamhetens grundpelare. Vi har fullt förtroende för att stiftelsen nu ska driva terapiverksamheten lika professionellt och framgångsrikt som vi gjort hittills, säger Marika Markovits, Direktor Stockholms Stadsmission.

– Allt fler unga vuxna drabbas av psykisk ohälsa och riskerar att hamna i kläm mellan barn- och vuxenpsykiatrin. Två av tre som kommer till mottagningen har redan varit i kontakt med vården men inte lyckats få hjälp. Den här verksamheten fyller en oerhört viktig roll när samhället brister och sviker sina unga vuxna, säger Annika Sten Pärson, ordförande och medgrundare till Stiftelsen Young Solidarity Foundation som blir ny huvudman för verksamheten.

Young Solidarity Foundation är en nybildad stiftelse med Göran Carlson och Annika Sten Pärson som grundare med bakgrund från olika roller i näringslivet. De har lång erfarenhet och brinnande engagemang från social verksamhet för unga såväl i Sverige som internationellt.

– Göran och jag anser att det är angeläget att en sådan här viktig verksamhet finns kvar och kan fortsätta stödja utsatta unga vuxna som inte har egna medel eller anhöriga som kan betala privat för terapi när samhället inte räcker till, kommenterar stiftelsens ordförande Annika Sten Pärson. Stiftelsen är i full gång med rekryteringen av ny verksamhetschef.

Stockholms Stadsmissions fokusområde är socialt arbete

Stockholms Stadsmissions styrelse tog i november 2018 ett inriktningsbeslut om att inte långsiktigt bedriva vård och behandling, utan istället fokusera på socialt arbete som exempelvis;

  • Arbetsintegration genom egna sociala företag
  • Socialt rättighetsarbete genom öppna dagverksamheter
  • Boende via stödboende, akutboende, Bostad först och LSS-boende

För mer information, vänligen kontakta:

Maria von Sydow, Pressekreterare Stockholms Stadsmission,
08-684 230 40, maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se (maria[dot]vonsydow[at]stadsmissionen[dot]se)

Annika Sten Pärson, Styrelseordförande och medgrundare Young Solidarity Foundation,
0734-39 06 40, annika.sten [at] gmail.com (annika[dot]sten[at]gmail[dot]com)

Young Solidarity Foundation logo

Om Young Solidarity Foundation

Young Solidarity Foundation är en ideell fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen ska driva terapimottagning för utsatta unga vuxna med anställd personal och volontärer. Parallellt med det kliniska arbetet blir opinionsbildning med syfte att minska den psykiska ohälsan bland unga centralt. Stiftelsen välkomnar samarbete och bidrag från privatpersoner, företag och organisationer som vill påskynda utvecklingen. Stiftelsen är under bildande.