Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions Matmissionen expanderar med ny butik i Kista

2022-09-20
Den 22 september öppnar Matmissionen, som är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker, i Kista. Butiken är den tredje som öppnar i Stockholmsområdet i år genom en gemensam satsning tillsammans med dagligvarubranschen. Butikerna är ett svar på ett ökande behov av sociala matbutiker som växt än mer till följd av inflationen. Hittills i år har över 6 000 personer ansökt om medlemskap och drygt 1 200 ton varor har donerats av dagligvarubranschen för att minska matsvinnet.

Ökande behov

Syftet med Matmissionens butiker är att nå människor som lever i ekonomisk utsatthet och samtidigt reducera svinn av produkter och livsmedel. Effekterna av pandemin, det rådande ekonomiska läget och den stigande inflationen slår hårt mot människor som redan lever på marginalen, och har gjort ett redan stort behov än större. Det återspeglas inte minst i rekordökningen av antal ansökningar om medlemskap i Matmissionen, över 6 000 hittills i år.  

–  Bara i Stockholms län lever över 250 000 personer i relativ fattigdom, en siffra som ofta förvånar många. Här fyller Matmissionen ett stort behov och ger tusentals människor möjlighet till en normal och självständig tillvaro, trots en knapp ekonomi. Vi är väldigt glada över att kunna öppna i Kista, eftersom vi vet att efterfrågan i Järvaområdet är stor, säger Johan Rindevall, chef Matmissionen på Stockholms Stadsmission. 

Social och ekologisk hållbarhet

Den nya butiken som öppnar i Kista Galleria är den sista av tre nya butiker som öppnar under 2022 genom en branschgemensam satsning med Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel. Expansionen är en gemensam satsning för att skapa både social och ekologisk hållbarhet inom dagligvaruhandeln. Matmissionens cirkulära koncept bygger på att sälja produkter som riskerar att bli svinn, med ett särskilt rabatterat pris till människor i utsatthet, och dessutom erbjuda arbetsträning i butik och lager till personer som står långt från arbetsmarknaden. Produkterna doneras primärt från dagligvaruhandelns och dagligvaruindustrins lager.  

– Vi är glada och stolta över att många av våra medlemmar på löpande basis bidrar med donationer så att Matmissionen kan fortsätta att expandera, samtidigt som matsvinnet reduceras till nytta för klimatet och personer i ekonomisk utsatthet, säger Jörgen Friman, vd på Dagligvaruleverantörers Förbund. 

– Matsvinn är en viktig fråga för dagligvaruhandeln, och vårt samarbete har varit väldigt lyckosamt. Via Matmissionen har vi fått en bra kanal för varor som av olika anledningar inte går att sälja för våra medlemmar och samtidigt har donationerna bidraget till att minska matfattigdomen i Stockholm, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. 

Butiken i Kista Galleria öppnar den 22 september klockan 13.00. Media är välkomna att delta.  

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se

Stockholms Stadsmissions sociala matbutiker Matmissionen i siffror 

Behov 

 • Idag lever cirka 15 procent av Sveriges befolkning med låg ekonomisk standard, även kallat relativ fattigdom, enligt SCB. * Det är ett relativt mått, och betyder sällan att man lever i akut brist eller svält, utan att man i jämförelse med resten av befolkningen har en avsevärt lägre levnadsstandard. 

 • Stockholms Stadsmission använder också begreppet matfattigdom. Det betyder inte att man svälter, däremot tvingas man till följd av sin ekonomiska situation göra val som innebär att man inte kan äta det man vill, inte äta näringsriktigt, eller inte servera sina barn en bra kost. Man har också brist på upplevelser kopplade till mat, där ekonomin sätter stopp för högtidsspecifik mat, att äta ute, eller bjuda någon på middag.  

 • För att bli medlem i Matmissionen krävs att man har en månadsinkomst efter skatt som understiger 11 190 kronor. 

 • Under året har över 6 000 personer ansökt om medlemskap i Matmissionen i Stockholm, det högsta antalet sedan den första butiken öppnade 2015.  

 • Av de nya medlemmarna utgör de största grupperna barnfamiljer, ensamhushåll och pensionärer.   

 • Totalt har över 10 000 medlemmar handlat minst en gång på Matmissionen hittills i år. Sett över hela året kommer detta troligtvis att innebära en fördubbling av samma siffra för 2021, då cirka 7 000 medlemmar handlade.  

Miljö 

 • Under 2022 har över 1 200 ton matvaror hindrats från att bli matsvinn via Matmissionen, vilket är mer än under hela 2021. För att sätta det i perspektiv: om all räddad mat under året hade varit flingpaket (500g) som ställts efter varandra hade de bildat en över 20 mil lång kolonn av flingor. 

 • Av detta har drygt 175 ton levererats direkt till olika sociala verksamheter i Stockholmsområdet. Detta motsvarar närmare 400 000 måltider. 

 • Det tillvaratagna matsvinnet motsvarar ett minskat utsläpp av cirka 2 000 ton CO2, motsvarande över 1 300 personbilars årliga utsläpp. 

Arbetsintegration 

 • Under året har över 70 personer hittills arbetstränat inom Matmissionen.

 • Nästan en tredjedel av de som fullgjort arbetsträningen har gått vidare till arbete eller studier, i de allra flesta fall till arbete.  

* Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.