Stockholms Stadsmissions Öppen mötesplats Norrtälje öppnar i nya lokaler

2023-01-31
Den 1 februari flyttar Stockholms Stadsmissions mötesplats för människor i utsatthet till nya lokaler på Baldersgatan i Norrtälje. Flytten innebär att verksamheten nu kan möta fler människor i utsatthet i lokaler som är väl anpassade till verksamheten.

Efter att det i november 2022 framkommit att ventilationen på Öppen mötesplats Norrtälje inte var anpassad till verksamheten, beslutade Stockholms Stadsmission att begränsa mötesplatsens öppettider i väntan på att nya lokaler kunde tillhandahållas av Norrtälje kommun. Kommunen har nu hittat nya, ändamålsenliga lokaler på Baldersgatan 27J där Stockholms Stadsmission flyttar in den 1 februari. I och med flytten återgår verksamheten till att ha öppen dagverksamhet alla vardagar mellan 8.3015.00.

– Vi är oerhört glada över att kunna välkomna våra deltagare till nya lokaler där vi återigen kan erbjuda vårt fulla stöd genom basbehov, aktiviteter och ombudskap. Tack vare att vi nu har mer ändamålsenliga lokaler kan vi ta emot fler besökare än tidigare och erbjuda bättre möjligheter till gemenskap på en plats som dessutom är bättre anpassad utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. När vi nu har mer yta har vi också bättre förutsättningar för samverkan och kommer att kunna bjuda in externa aktörer såsom socialtjänst, skuldrådgivare och diakon till exempel, säger Linda Schleimann-Jensen, enhetschef på Stockholms Stadsmission.

Öppen mötesplats Norrtälje är en öppen dagverksamhet som erbjuder människor som lever i utsatthet basbehovsstöd såsom mat, tvätt- och duschmöjligheter, gemensamma aktiviteter, samt individuell rådgivning och stöd genom ombudskap. Verksamheten öppnade i september 2021 och drivs av Stockholms Stadsmission genom ett idéburet offentligt partnerskap med Norrtälje kommun.

De nya lokalerna är större än tidigare, vilket innebär att fler människor kan vistas i verksamheten samtidigt. Nytt är också att det finns fler separata samtalsrum, fler badrum och ett större kök, vilket innebär att individuell rådgivning kommer underlättas, samtidigt som fler kommer att ha bättre tillgång till basbehov.

– Vi vet att behovet av vår verksamhet är stort. Vi är glada över att gehöret från kommunens sida har varit stort i den här processen och att vi nu tillsammans hittat en lösning som sätter människorna vi finns till för i fokus. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med kommunen, och hoppas kunna fortsätta vara en aktör som möter behoven hos människor i social utsatthet i Norrtälje, säger Linda Schleimann-Jensen.

För mer information, kontakta:
 

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se