Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions stödcenter för EU-medborgare fyller 10 år

Olivia Strzemkowski tillsammans med deltagare. Foto: Anna Z Ek
2022-05-31
År 2011 startade Stockholms Stadsmissions råd- och stödcentret Crossroads för att stötta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lever i social utsatthet. Drygt tio år senare har verksamheten tagit emot över 200 000 besök, men utsattheten hos målgruppen är fortsatt stor.

Råd- och stödcentret Crossroads finns för att ge människor i social och ekonomisk utsatthet redskap för att förändra sin livssituation. Verksamheten vänder sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Behovet av verksamheten är stort, bara under 2021 tog Crossroads emot närmare 14 000 besök. Deltagarna som kommer till verksamheten har rätt att vistas i Sverige, och har ofta rest hit i hopp om att kunna skapa ett bättre liv för sig själva och sina familjer. Men långt ifrån alla får sina rättigheter tillgodosedda och lever i stället i allvarlig fattigdom och i hemlöshet.  

Jag är oerhört stolt över vår verksamhet. Vi möter människor med ett enormt driv som rest hit i hopp om att arbeta och bygga ett nytt liv, men som av olika anledningar inte får sina rättigheter tillgodosedda i Sverige. Den här gruppens utsatthet kan minska genom strukturell fattigdomsbekämpning och ett strukturerat arbete mot diskriminering. Det är ett långsiktigt arbete som kräver internationell samverkan. Under tiden behöver vi ta ansvar för att göra det vi kan för att till exempel erbjuda vägar in till både arbetsmarknad och bostadsmarknad lokalt, säger Karin Asplund, enhetschef på Crossroads Stockholms Stadsmission.

På Crossroads arbetar ombud som möter och stöttar deltagare utifrån deras individuella situation. Det kan bland annat handla om rådgivning inom migrations- och EU-rätt, arbete och rekrytering, eller kontakt med myndigheter. För att kunna erbjuda ett så genomgripande stöd som möjligt samarbetar Crossroads bland annat med Läkare i världen, Mika hälsa och Fackligt center för papperslösa.

Större fokus på kvinnor i utsatthet

Sedan en tid tillbaka har Crossroads en avdelning som riktar sig enbart till kvinnor. Hit kommer 30–50 kvinnor varje vecka för att få stöd med det mest basala, till exempel tillgång till tvätt och dusch. Stor vikt läggs också vid att erbjuda stöd som fokuserar på att skapa förutsättningar för långsiktig förändring, till exempel rådgivning kring reproduktiv hälsa och språkstöd.

Många av de människor vi möter lever i hemlöshet, vilket i sig är en väldigt utsatt situation. Att dessutom vara kvinna och tillhöra en minoritetsgrupp gör att du blir dubbelt utsatt. Genom att skapa en separat avdelning för kvinnor, kan vi på ett bättre sätt anpassa vårt stöd utifrån deras behov, säger Karin Asplund.

Pressinbjudan Öppet hus 1 juni

Onsdag den 1 juni klockan 14–16 bjuder Crossroads in till öppet hus för att presentera verksamheten och uppmärksamma det arbete som gjorts det senaste decenniet. Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs.

För mer information och anmälan, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se