Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Crossroads – råd och stöd för EU-medborgare 

Personal på Crossroads hjälper person vid disk
Crossroads arbetar för att ge dig som lever i social och ekonomisk utsatthet, som är EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som saknar svenskt personnummer, redskap för att förändra din livssituation.

På Crossroads arbetar ombud som stödjer dig utifrån din situation. Ombuden jobbar bland annat med följande områden:

  • Migrations- och EU-rätt
  • Arbete och rekrytering 
  • Offentlig välfärd 

Dessutom arrangerar ombuden kurser och aktiviteter tillsammans med engagerade volontärer. Crossroads samarbetar med bland andra Läkare i världen, Mika hälsa och Fackligt center för papperslösa.

Målgrupper

Vår verksamhet erbjuder stöd med basbehov och långsiktiga råd- och stödinsatser. Vilka insatser du kan få från Crossroads beror på vilken typ av uppehållstillstånd eller medborgarskap du har. För att räknas till vår målgrupp måste du uppfylla alla kriterier.

Vi erbjuder basbehov (mat, dusch och möjlighet att tvätta kläder) till dig som är:

  • 18 år eller äldre 
  • lever i social och ekonomisk utsatthet 
  • är medborgare i ett EU-land utanför Norden/Skandinavien
  • har uppehållstillstånd i ett annat EU-land utanför Norden/Skandinavien
  • inte är folkbokförd i Sverige och saknar ett svenskt personnummer.

För att erbjudas kvalificerad rådgivning, krävs ett permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land, utanför Norden/Skandinavien. 

Tidsbokning för rådgivning

Om du är i behov av rådgivning, är du välkommen att besöka Crossroads under våra öppettider och boka en tid.

Personalen talar många språk

Personalen på Crossroads talar ett flertal språk, bland annat: italienska, franska, rumänska, spanska, polska, arabiska och engelska.

Sara Lindqvist
Tf Enhetschef Crossroads
Sara.Lindqvist [at] stadsmissionen.se
Kontakta Crossroads
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 08.30-15. Onsdag: 08.30-12.30
Telefontid: vardagar 8.30–15.00
crossroads [at] stadsmissionen.se

Besök oss:

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Sverige

About Crossroads in other languages

Så kan du stödja Crossroads