Information för deltagare

Dator

För att kunna delta i studierna krävs att du ha en egen dator. Den behövs bland annat för att söka information till skolarbeten, ta del av digitalt studiematerial, skriva texter och annan digital produktion, samarbeta med andra deltagare och för kommunikation och information med skolan. 

Schoolsoft 

På lärplattformen Schoolsoft kan du som deltagare på Stadsmissionens Folkhögskola anmäla frånvaro, se din studieplanering och få information från skolans ledning och personal. 

Schoolsoft 

Materialkostnad

Undervisningen på Stadsmissionens Folkhögskola är avgiftsfri, men varje termin betalar du en materialkostnad som delvis ersätter försäkring, uppkopierat, digitalt och tryckt läromedel, studieresa, studiebesök med mera. Kostnaden varierar beroende på om du studerar på någon av våra på plats- respektive distanskurser. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga.  

Du står själv för kost, resor till och från skolan eller den plats där undervisningen ska bedrivas  (exempelvis studiebesök) samt penna, block, vissa läroböcker och dator. Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Du betalar i samband med varje ny terminsstart så länge du studerar hos oss. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per termin våren 2024: 

Allmän kurs: 900 kronor

Allmän kurs distans: 600 kronor

Svenska med restauranginriktning: 900 kronor

Skriv för att nå ut, distanskurs: 300 kr

Inbetalningar till skolan, t.ex. materialkostnad, kan ske på nedanstående sätt: 

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

Datum för vårterminen 2024

Allmän kurs: 11 januari - 5 juni 2024
Skriv för att nå ut: 18 januari - 5 juni 2024
Svenska med restauranginriktning: 11 januari - 5 juni 2024

Om en kurs ställs in

En kurs kan ställas in på att för få har sökt eller accepterat sin plats på kursen eller på att något oförutsett händer. Om en kurs ställs in får du naturligtvis information om detta (via e-post eller brev).