Så ansöker du till Stockholms Stadsmissions folkhögskola

Klicka på ANSÖK på den kursen du vill söka och skapa sedan ett konto för ansökan på Folkhögskolornas Mina sidor.

Allmän kurs: ANSÖK

Skriv för att nå ut: ANSÖK

Svenska med inriktning restaurang: ANSÖK

Till din ansökan ska du bifoga: 

  1. Obligatoriskt - personbevis för studier (beställs via Skatteverkets hemsida)
  2. Obligatoriskt - kopior på tidigare betyg (om du inte bifogar betyg kommer din ansökan inte att behandlas. Undantaget Allmän kurs grund.) 
  3. Personligt brev - skriv några korta rader om varför du söker utbildningen samt om du vill berätta något om dig själv. 
  4. Kopior på eventuella arbetsintyg

Det är mycket viktigt att du bifogar personbevis och betyg, annars kan vi inte hantera din ansökan och vi kan inte heller bedöma hur lång studietid du behöver. Om du inte har möjlighet att lämna in nedanstående handlingar, motivera varför i ditt personliga brev.

Du kan söka fram till kursstart och antagning sker löpande i mån av plats. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation. Observera att ingen platsgaranti finns.

Vad händer efter du lämnat in din ansökan? 

När vi fått din ansökan mejlar vi dig en bekräftelse. Om du blir kallad till intervju kommer lärare att kontakta dig via mejl/telefon för att boka en tid. Intervjun kan ske på plats i skolan, via telefon eller digitalt. Du och din lärare bestämmer tillsammans vad som fungerar bäst. 

Vid intervjun får du berätta om dig själv och dina planer för framtiden. Utifrån dina tidigare studier bedömer vi också hur lång tid du behöver hos oss. Skolan lägger stor vikt vid att din studiemotivation är hög. 

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Om du blivit antagen får du ett antagningsbesked via mejl. Besked om avslag eller reservplats får du muntligt eller via mejl.   

Du får information om kursstart på mejl/sms. 

Utbildningen är avgiftsfri, men skolan tar ut en materialkostnad. Materialkostnaden betalas inte tillbaka om du väljer att inte påbörja din utbildning eller om du avbryter dina studier. 

Skolans kurser berättigar till studiemedel från CSN.