Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsintegration

Två personer jobbar på Remakes syateljé i Farsta.
Varje dag hjälper vi människor tillbaka till arbetslivet. Arbete är en viktig del för att integrera människor i samhället. Vi ger människor personligt och yrkesmässig stöd och utveckling för att närma sig arbetsmarknaden.

Många människor behöver någon gång i livet stöd eller anpassning i arbetsmiljön för att kunna utföra sitt arbete. Det kan till exempel handla om att komma igång efter en tids arbetslöshet, sjukdom, rehabilitering eller att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden som nyanländ i Sverige.

Att arbeta och att få rutiner i sin vardag är ofta en förutsättning för att bryta mönster och att långsiktigt förändra sitt liv. Vi vill ge fler möjlighet att bli delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken och utvecklas efter egen förmåga. De viktigaste erfarenheterna finns inte alltid på papper. I ett socialt hållbart samhälle räknas alla människors insatser. 

Vi kämpar för de som kämpar.