Wallenstam bidrar till det lokala

En lärare och elev under en kurs i svenska.
Fastighetsbolaget Wallenstam började lokalt i Göteborg men har utökat verksamheten till fler orter i Sverige. Sedan över tio år tillbaka är Wallenstam huvudpartner till Stockholms Stadsmission och stöttar människor i utsatthet.

Elisabeth Vansvik är kommunikationsdirektör för Wallenstam som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Företaget är en av Stockholms Stadsmissions största samarbetspartners. 

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?

– Vi grundades 1944 i Göteborg och har en lång tradition av att arbeta med att stötta utsatta i samhället. Vi har sedan länge stöttat Göteborgs Räddningsmission och Bris, och den här typen av samarbeten har varit självklart och viktiga för oss. När vi och vår verksamhet växte och etablerade sig i Stockholm kändes det angeläget att få en lokal samarbetspartner som Stockholms Stadsmission. 

Hur arbetar ni med hållbarhet?

– Vi arbetar med sponsring och gåvorverksamhet utifrån att vi försöker stödja verksamhet med proaktiv effekt. Det betyder att vi vill stödja verksamheter som bidrar med goda värden för samhället som idrott och kultur, breddidrott och ungdomar i första hand. Vi vill också i första hand att det vi gör ska komma våra hyresgäster till godo och dem som bor hos oss. Därför satsar vi på olika engagemang, som Läxhjälpen både i Stockholm och Göteborg, och engagemang med integration i fokus som Mitt Liv och Project Playground för ensamkommande ungdomar. 

Varför väljer ni att engagera er i samhällsfrågor?

– Vi anser att vi som fastighetsföretag har ett ansvar i samhällsfrågor. Från allra första början, redan från grundaren Lennart Wallenstam, har det känts som en självklarhet och nu ser vi att vi som företag har en roll i samhället att hjälpa till och stödja dem som behöver det. 

Vi vill stödja verksamheter som bidrar med goda värden för samhället.

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam 

Vad betyder det för era anställda att ni stödjer Stockholms Stadsmission?

– Anställda har varit med i Stockholms Stadsmissionens verksamhet ibland. Det känns viktigt att koppla ihop så att man som anställd kan se engagemanget och att det blir verkligt för medarbetarna, men det kan vi nog som företag göra mycket mer av i framtiden. 

Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?

– Jag tror att det är viktigt för att känna stolthet för det bolag man jobbar för. Vi ser det tydligt i våra medarbetarundersökningar att vårt sociala engagemang är uppskattat och att medarbetarna känner stolthet i det. Vi får också kommentarer och många säger att de tycker att det är härligt att vi är med i olika sammanhang. Jag tror att det är viktigt när de anställda träffar andra och kan berätta om Wallenstams engagemang och känna sig stolta över det. 

Läs mer om Wallenstam på företagets webbplats. 

Elisabeth Vansvik Wallenstam
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam

 

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Wallenstam

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Wallenstam köper och bygger fastigheter för människor och företag. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Wallenstam samarbetar med lokalsamhället för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka.