Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så kan ert företag arbeta för FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål
Genom att stödja Stockholms Stadsmission kan ert företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni främjar särskilt sju av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi arbetar tillsammans utifrån visionen om ett mänskligare samhälle för alla. 

Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati.  Stockholms Stadsmission arbetar för att göra samhället mänskligare med riktade insatser för människor som lever i speciellt utsatta livssituationer. Vi arbetar med akuta insatser som mat och kläder, men även med stöd för förändring som ger individer möjlighet att hämta kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd och mötesplatser som bygger förändring för både individ och samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. 

Mål 1: Utrota fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

Ni bidrar genom att stötta Stockholms Stadsmissions dagliga arbete med människor som lever i hemlöshet och fattigdom. Med fattigdom menar vi den situation man befinner sig i när man regelbundet måste förlita sig på akut ekonomiskt stöd för att klara de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna.   

Mål 2: Avskaffa hunger

Avskaffa hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition. 

Ni bidrar genom att stötta människor som inte har råd att äta sig mätta. På exempelvis Stadsmissionens Center, för människor i akut hemlöshet, serveras en varm näringsriktig lunch varje dag. Det är en måltid som oftast blir det enda målet mat för dagen. Fria måltider i samband med övriga aktiviteter är en viktig del för många av våra verksamheter som Äldrecenter, Unga Station och Källan. 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar. 

Ni bidrar genom att stötta Ung Hälsa - en av de största samtalsmottagningarna i Stockholm för unga med psykisk ohälsa. Ni främjar välbefinnande för unga genom bland annat Terapicenter för unga, Unga Station på Södermalm och Järva, en mötesplats för unga och deras nätverk. 
Ni bidrar också till en bättre tillvaro för äldre genom att stötta Äldrecenter dit äldre i ensamhet är välkomna för måltider, gemenskap och samvaro. Vi arbetar med existentiell hälsa bland annat genom livsberättargrupper för äldre där inbjuds äldre till samtal om livet som ett sätt att känna hopp, sammanhang och mening – och träffar i St Paul. 

Mål 5: Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Ni bidrar till att uppnå jämställdhet och ökad egenmakt för kvinnor och flickor i flera av våra verksamheter. Bland annat är Klaragården en fristad för kvinnor i hemlöshet eller som lever med hot och våld. Flera av Stockholms Stadsmissions verksamheter erbjuder öppen verksamhet exempelvis på Unga Station och Källan som arbetar för att stärka unga tjejer. Det finns även föräldrastödsgrupper riktade till unga mammor.  

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Ni bidrar till att skapa rimliga livsvillkor för grupper eller individer som riskerar social utestängning. Stockholms Stadsmission arbetar med akut stöd, för långsiktiga förändringar och för att förebygga ojämlikheter i samhället genom bildning och utbildning. 

Ni bidrar också till att minska den akuta hemlösheten bland annat genom att öka antalet tillgängliga bostäder inom projektet Särskildnyttan – en bostadsmodell med syftet att stötta människor i utsatthet. 

Ni bidrar också till ett samarbete över religionsgränserna genom råd och stödverksamheten Källan som är en mötesplats i Fisksätra och Flemingsberg där den som är ny i Sverige kan lära sig mer om hur samhället fungerar, svensk kultur och religioner. 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Grossistverksamheten inom Matcentralen med logistik och centrallager har som mål att både minska matsvinnet och bidra fler och bättre måltider för deltagare i ideella organisationer. Verksamheten har hämtat inspiration från andra matbanksmodeller i Norden och i dialog med European Federation of Food Banks, Feba. Matcentralen bygger på att matgrossister levererar cirka två ton ätbar men av dem kasserad mat per vecka till tiotalet sociala verksamheter inom i stockholmsområdet, bland andra Stockholms Stadsmission, Convictus och Ny Gemenskap. 

Leveranserna bidrar till hållbar konsumtion och ger dessutom bättre ekonomi för verksamheterna, möjliggör arbetsträning för dem som arbetar på Matcentralen och servering av fler och mer kvalitativa måltider. 

Ni kan också bidra till hållbar konsumtion och produktion genom gåvor, samarbeten och stöd till något av våra sociala företag vars främsta syfte är att ge människor som vill närma sig arbetsmarknaden en chans till arbetsträning.
Stockholms Stadsmission driver 15 second hand-butiker som främjar återbruk och bidrar till att minimera resursutnyttjandet. Vi har ett eget modemärke, Remake, som producerar kläder och accessoarer från återvunna textilier. Här finns även Grillska Husets café, bageri och restaurang.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen  

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Ni bidrar till att främja fredliga och inkluderande samhällen genom att stödja arbetet med råd och stöd för människor i utsatthet som ofta inte känner till eller har möjligheten att förstå och använda sina rättigheter. Våra ombud ger stöd i kontakt med exempelvis myndigheter och i vissa fall erbjuds även juridisk vägledning. Råd och stöd erbjuds till exempel för människor i hemlöshet på Stadsmissionens Center och Klaragården, men även på Unga Station, Källan, Äldrecenter eller Crossroads, råd och stöd för EU-medborgare i utsatthet. 

Vi arbetar med integration och inkludering för alla människor i Stockholm oavsett bakgrund. Vår värdegrund bygger på en uthållig kärlek till människan och att alla har rätt till nya livschanser. 

Genom att stödja Stockholms Stadsmission kan ert företag göra skillnad i den närmiljö ni verkar i. Ni får en chans att engagera medarbetarna och möta dem ni stödjer. Välj det företagsstöd som passar er bäst eller kontakta oss med egna förslag. 

Våra huvudpartners