Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skänk din aktieutdelning skattefritt

Packande av matkassar på en av våra mötesplatser.
Skänk hela eller delar av din aktieutdelning till Stockholms Stadsmission utan att betala skatt. Din gåva ger människor akut hjälp och långsiktigt stöd för att förändra sin situation. Du gör Stockholm till en mänskligare stad för alla.

Din gåva är skattefri

När du ger din aktieutdelning direkt till Stockholms Stadsmission betalar du inte någon kapitalskatt på 30 procent. En aktieutdelning på 1000 kronor hade gett dig 700 kronor efter skatt, men istället kan du skänka bort hela beloppet på 1000 kronor.

Så gör du för att skänka din aktieutdelning

  1. Kontakta din bank och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation och fråga vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett VP-konto.
  2. Skriv ut och fyll i gåvoblanketten. Stockholms Stadsmissions uppgifter är ifyllda på förhand - det enda du behöver göra är att fylla i dina egna uppgifter.
  3. Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma.

Observera att hos vissa banker kallas VP-konto för Servicekonto, och du kan behöva öppna ett särskilt VP-konto för just detta ändamål. Vissa banker har tagit bort VP-konto och möjligheten att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer. Det är därför viktigt att kontakta just din bank, eller det kontoförande institut där du har ditt VP-konto, och höra med dem vad som gäller.

Behöver du hjälp eller har du en fråga? Kontakta Kicki Aldrin.

Kicki

Kicki Aldrin
Ansvarig stiftelser och stora donationer
kicki.aldrin [at] stadsmissionen.se

Varmt tack för din gåva!