Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skänk din aktieutdelning skattefritt

Skänk hela eller delar av din aktieutdelning till Stockholms Stadsmission utan att betala skatt. Din gåva ger människor akut hjälp och långsiktigt stöd för att förändra sin situation. Du gör Stockholm till en mänskligare stad för alla.

Så gör du för att skänka din aktieutdelning

För att skänka din aktieutdelning till Stockholms Stadsmissions arbete laddar du ner anmälningsblanketten nedan. Stockholms Stadsmissions uppgifter är ifyllda på förhand - det enda du behöver göra är att fylla i dina egna uppgifter och skicka blanketten till din bank.

Din gåva är skattefri

När du ger din aktieutdelning direkt till Stockholms Stadsmission betalar du inte någon kapitalskatt på 30 procent. En aktieutdelning på 1000 kronor hade gett dig 700 kronor efter skatt, men istället kan du skänka bort hela beloppet på 1000 kronor.

Information om din aktiegåva

Kontakta oss om du vill ha en bekräftelse på att vi tagit emot din gåva. Vi får annars ingen information om vem som skänkt gåvan. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor om aktiegåvor.

Anders Ståhl
Teamchef privatinsamling
anders.stahl [at] stadsmissionen.se

Varmt tack för din gåva!