Stockholms Stadsmission tackade nej till gåva från Sverigedemokraterna

I mars 2017 tackade vi nej till en gåva om 85 000 kronor från Sverigedemokraterna. I samband med det har vi fått många frågor. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Varför tackade ni nej till gåvan?

Vi avstår från gåvor/sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot vår människo- och samhällssyn. Detta säger vi också i vår gåvopolicy.

Alla insamlade organisationer med medlemskap i Giva Sverige (branschorganisationen för tryggt givande), förbinder sig att ha en tydlig gåvopolicy som man följer.

På vilket sätt strider SD:s människo- och samhällssyn mot Stockholms Stadsmissions?

Många av de frågor som partiets företrädare uttalar sig om och kampanjer som de bedrivit i Stockholm under senare år, vittnar om att de inte ser att alla människor har lika värde och rättigheter.

Ett exempel är att SD Stockholm hade en kampanj i tunnelbanan 2015 som handlade om EU-medborgare i utsatthet med rubriken: ”Sorry about the mess here in Sweden. We have a serious problem with forced begging”.

Sverigedemokraternas synsätt är oförenligt med vår människosyn och vår vision om ett mänskligare samhälle, som är ett öppet och inkluderande samhälle där mångfald råder, inte ett samhälle med ett ”vi” och ett ”dom" där grupper ställs mot varandra.

SD är idag ett stort riksdagsparti. Deras människo- och samhällssyn delas av många. Är ni inte fel ute här?

Nej vi är inte fel ute. Vi tackar nej eftersom vår människo- och samhällssyn inte överensstämmer med Sverigedemokraternas. Stockholms Stadsmissions människosyn är att alla människor har lika värde och rättigheter. Detta eftersom vårt främsta uppdrag är att varje dag, dygnet runt, möta de människor som kommer till oss i våra verksamheter – människor som på olika sätt lever i utsatthet – oavsett livssituation och bakgrund.

Hur kan ni tacka nej till en gåva - alla pengar är väl lika mycket värda för människor som lever i utsatthet?

Vi tar självklart inte emot pengar från aktörer som ställer människor mot varandra, eftersom det strider mot vår människo- och samhällssyn. Många av de frågor som Sverigedemokraternas företrädare uttalar sig om och kampanjer de bedrivit i Stockholm under senare år, vittnar om att de inte ser att alla människor har lika värde och rättigheter. Något som drabbar många av våra deltagare i våra verksamheter. Vi ifrågasätter diskriminering som upprätthålls genom ojämlika maktordningar och vi vill skapa förutsättningar för egenmakt och inflytande för varje människa i samhället. 

Jag röstar på SD - tackar ni nej till min gåva också?

Vi har inga åsikter om våra privatgivares politiska uppfattning. Vi tror att alla som väljer att stödja oss gör det för att de tycker att vårt arbete är viktigt och stödjer alla människors lika värde.

Får man inte hjälp av er om man röstar på SD?

Jo, självklart finns vi till för alla människor i utsatthet i Stockholm. Oavsett bakgrund, politisk eller religiös tillhörighet.

Varför har ni tagit emot en gåva från Al-Azharstiftelsen, vars skola enligt Kalla Fakta har könsuppdelad undervisning?

Det stämmer att vi tagit emot en gåva från Al-Azharstiftelsen under 2016. Händelserna vid skolan blev kända långt efter vi erhållit gåvan från stiftelsen. Om stiftelsen skulle vilja ge oss en gåva igen är detta någonting som vi kommer att ta ställning till då. Vi kommer nu också att se över vår gåvopolicy, men kan samtidigt konstatera att vi inte har resurser nog till att grundligt undersöka alla som skänker gåvor till oss. Vi kommer fortsatt, så långt det är möjligt, att följa upp de företag och organisationer som ger större gåvor och som i samband med det vill kommunicera tillsammans med oss.