Åsa Paborn: Otrygghet får aldrig bli permanent

Åsa Paborn. Foto: Anna Z Ek
2023-11-22
I en krönika ger Stockholms Stadsmissions direktor Åsa Paborn en lägesbild av de behov Stockholms Stadsmission möter.

Aldrig under min tid på Stockholms Stadsmission har behoven varit så stora som nu och tyvärr talar mycket för att vi bara sett början av lågkonjunkturen. Människor som redan levde med små marginaler har drabbats hårt av de raskt stigande levnadsomkostnaderna och nu ser arbetslösheten ut att öka. Det betyder att fler snart inte har råd med sin bostad. Vi och andra inom civilsamhället kommer att ställas inför tuffa situationer när resurserna inte räcker tillräckligt långt, sett till hur många som behöver vårt stöd.

Barnfamiljer ska aldrig kunna vräkas eller behöva leva med oron över att stå utan bostad. Idag är det för lätt att bli vräkt och när det väl skett är det svårt att komma på fötter igen. Vi menar att det måste finnas en bostadsgaranti för barnfamiljer. Bara hotet om vräkning skapar en otrygghet som många sedan bär med sig genom hela livet. Det ser vi tydligt bland de barn och föräldrar vi möter i våra verksamheter. 

Akut hemlöshet måste prioriteras, för den bryter ner människor. Många utvecklar en psykisk problematik eller missbruk som förvärrar livssituationen ytterligare. För att resa sig krävs konkret stöd, annars orkar du inte klättra de trappsteg som ofta krävs för att åter ha chans på en egen bostad. 

Även om stöd i form av mat, möjlighet att få ta hand om sin hygien och att få en stunds vila är ovärderligt, är den åtgärd som bevisats vara mest effektiv för att förändra en människas livssituation att hen får tillgång till ett tryggt boende. Bostad först är den metod som kommunerna ska använda för att bekämpa akut hemlöshet. Några gör det men fler behöver ta sitt ansvar och på riktigt se till att fler får bostad utifrån en väl fungerande metod. Vi arbetar ständigt för att metoden ska efterlevas så som den är tänkt, för att fler ska ha tillgång till det stöd de behöver för att komma på fötter: permanent tak över huvudet.

I år har vi kämpat för de som kämpar i 170 år. Nu är det viktigare än någonsin att vi tillsammans sluter upp och gör allt vi kan för att otrygghet aldrig ska bli permanent. Att ha någonstans att bo är en mänsklig rättighet värd att fortsätta kämpa för.

Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission, november 2023