Följ våra uppsökare under ett arbetspass

Khaled och Anton jobbar på Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam.
2024-01-03
Khaled och Anton har arbetat tillsammans sedan 2015. Som team rör de sig över hela Storstockholm för att proaktivt stödja människor i akut hemlöshet. De delar ut mat och sovsäckar, och tipsar om andra verksamheter där det går att få långsiktigt stöd.

Arbetspasset startar kl. 12.00 och håller på fram till kl.00.30. Teamet rör sig på gator och torg, i tunnelbanan och i parker, för att möta och stötta de människor som lever i hemlöshet. 

– En stor del av det vi gör är att röra oss på de platser där vi vet att människor behöver oss,

berättar Khaled.

Stpockholms Stadsmissions uppsökarteam åker bil mellan olika områden inom Stockholms län.

Khaled och Anton åker även bil mellan olika områden inom Stockholms län. Med sig har de sovsäckar som de delar ut. I samarbete med SL åker teamet tunnelbana, buss och pendeltåg i hela Stockholmsregionen på kvällen för att hjälpa människor i utsatthet i kollektivtrafiken.

Innan teamet går av sitt arbetspass gör de vid behov även hembesök hos personer med boenden som behöver extra stöd på kvällen eller natten.

Vintertid letar Stockholms Stadsmissions uppsökarteam upp så många de kan i kylan för att erbjuder värmande kläder och ge information om vilka verksamheter som är öppna och var de kan värma sig eller sova.

I samarbete med SL åker Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam tunnelbana, buss och pendeltåg för att hjälpa människor i utsatthet i kollektivtrafiken.